V Bratislavě zemřel v noci na čtvrtek ve věku 96 let bývalý vysoký funkcionář Komunistické strany Československa (KSČ) Vasil Biľak.

ČTK to sdělil předseda Komunistické strany Slovenska Jozef Hrdlička. Biľak byl posledním žijícím signatářem takzvaného zvacího dopisu, který se stal formálním zdůvodněním vojenské invaze do Československa v roce 1968.

"V poslední době byl Biľak připoután na lůžko, rodina o něj pečovala," uvedl Hrdlička. Na veřejnosti někdejší člen vedení KSČ v uplynulých letech nevystupoval a s médii nekomunikoval. 

Za podpis "zvacího dopisu" byl Biľak stíhán od roku 1991, vyšetřování ale nebylo ukončeno kvůli tomu, že Rusko nepředalo Bratislavě originál listu. Kromě Biľaka dokument podepsali další čtyři členové konzervativního křídla československé komunistické strany.

Srpen 1968 on-line. Sledujte vpád vojsk Varšavské smlouvy na Twitteru - čtěte ZDE

"Nelituji cesty, po níž jsem kráčel," shrnul Biľak své pocity při příležitosti svých pětaosmdesátin. Ani ve vysokém věku nepochyboval, že celý svůj život jednal v nejlepším zájmu svého státu a jeho lidu – i tenkrát, když v roce 1968 připojil spolu s dalšími čtyřmi komunistickými funkcionáři svůj podpis pod dopis, který vybídl Sovětský svaz k zásahu do československého reformního procesu, takzvaného pražského jara.

Dopis tehdejšímu nejvyššímu sovětskému představiteli Leonidu Brežněvovi údajně předal právě Biľak, který to nicméně popíral, stejně jako popíral autentičnost svého podpisu na zmíněné listině.

Ideolog normalizace

Vyučený krejčí rusínského původu byl zvolen do Slovenské národní rady v roce 1954. Od tohoto roku až do sametové revoluce působil Biľak jako člen ústředního výboru Komunistické strany Československa, v letech 1962–1968 byl jeho tajemníkem.

V době normalizace jako člen předsednictva ÚV KSČ ovlivňoval hlavně zahraniční politiku KSČ a stal se hlavním ideologem strany. Ze svých konzervativních pozic neustoupil ani v osmdesátých letech, kdy se stal jedním ze zásadních československých odpůrců Gorbačovovy perestrojky.

Ze strany byl Vasil Biľak v roce 1989 vyloučen. Ani to jeho skalním přesvědčením neotřáslo – podle svých slov nepřestal věřit v budoucnost komunismu. V roce 1997 dokonce prohlásil, že komunisté měli sametové revoluci zabránit ozbrojenou silou.

Poslední léta svého života Biľak trávil ve své bratislavské vile, kde mimo jiné sepisoval paměti. Jeho zeť Jozef Ševc byl v letech 1998 až 2006 předsedou Komunistické strany Slovenska a poslancem Slovenské národní rady.

Pravděpodobné znění dopisu (zdroj: totalita.cz)

Vážený Leonide Iljiči,

 

s vědomím plné odpovědnosti za naše rozhodnutí se na Vás obracíme s následujícím prohlášením. Náš v podstatě zdravý polednový demokratický proces, náprava chyb a nedostatků minulosti i celkové politické řízení společnosti se vymykají postupně ústřednímu výboru strany z rukou. Tisk, rozhlas a televize, které jsou prakticky v rukou pravicových sil, ovlivnily veřejné mínění natolik, že se do politického života naší země začínají nyní bez odporu veřejnosti zapojovat živly nepřátelské straně. Rozněcují vlnu nacionalismu a šovinismu a vyvolávají antikomunistickou a protisovětskou psychózu.

 

Náš kolektiv - vedení strany - se dopustil řady chyb. Nedokázali jsme správně obhájit a realizovat marxisticko-leninské normy stranického života, především principy demokratického centralismu. Vedení strany už není dále schopno úspěšně se hájit před útoky proti socialismu, není s to organizovat proti pravicovým silám ani ideologický, ani politický odpor. Sama existence socialismu v naší zemi je ohrožena. Politické prostředky a prostředky státní moci v naší zemi jsou nyní už do značné míry ochromeny. Pravicové síly vytvořily příznivé podmínky pro kontrarevoluční převrat.

 

V této těžké situaci se obracíme na vás, sovětské komunisty, vedoucí představitele KSSS a SSSR, s prosbou o poskytnutí účinné podpory a pomoci všemi prostředky, které máte k dispozici. Jedině s vaší pomocí lze dostat ČSSR z hrozícího nebezpečí kontrarevoluce.

 

Uvědomujeme si, že pro KSSS a SSSR by tento poslední krok k ochraně socialismu v ČSSR nebyl snadný. Proto budeme ze všech sil bojovat vlastními prostředky. V případě, že by však naše síly a prostředky byly vyčerpány nebo nepřinesly pozitivní výsledky, považujte toto naše prohlášení za naléhavou prosbu a žádost o vaši akci a všestrannou pomoc. Vzhledem ke složitosti a nebezpečnosti vývoje situace v naší zemi vás žádáme o maximální utajení tohoto našeho prohlášení. Z tohoto důvodu píšeme osobně přímo Vám v ruštině.Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek, Vasil Biľak

 

Související