V Bělorusku v pátek vstupuje v platnost zákon o cenzuře internetu, který blokuje státním úřadům a školám přístup k politicky nepohodlným zahraničním serverům. Právní předpis omezuje i běloruské podnikatele, kteří nesmějí propagovat své zboží na webových stránkách, které leží mimo běloruskou národní doménu.

Cenzurním zákonem vrcholí několikaletá kampaň represivního režimu prezidenta Alexandra Lukašenka proti opozici, která využívá internet jako mocnou zbraň k šíření informací, ale i k pořádání protivládních demonstrací.

Běloruský disent udržuje poměrně hustou síť informačních serverů, z nichž řada působí ze zahraničí. Panují obavy, že mnohé z těchto webových stránek se ocitnou na černé listině.

Aktivisté opozice se ale nového zákona příliš neobávají, protože přístupu řadových občanů ke světové síti se údajně nemá dotknout. Nařízení neblokuje internetové spojení domácností, ale povinnou "filtraci" nařizuje výhradně státním úřadům, kulturním institucím a školám. Pokud jde o reklamu na zahraničních webech, její zákaz ovšem zahrnuje bez výjimky všechny podniky, které působí na běloruském trhu.

Kritika ze Západu

Seznam zakázaných webů běloruské úřady nezveřejnily. Zákon politicky nepohodlné webové stránky řadí jako "extremistické" do jedné skupiny s pornografickými a herními servery, které budou poskytovatelé internetového připojení povinni ve vztahu ke státním úřadům a školám blokovat. Za porušení zákona hrozí pokuta jeden milion běloruských rublů (zhruba 2500 korun).

Nový běloruský zákon vyvolal silnou kritiku západoevropských zemí a Spojených států. Minské úřady reagovaly prohlášením, jež popírá, že by smyslem nového právního předpisu byla politická cenzura.

Podle zprávy státní agentury Belta má tento právní akt "chránit běloruské uživatele internetu před informacemi zakázanými zákonem a vytvořit podmínky pro ochranu důstojnosti a cti občanů".

Cenzura od Nového roku zasáhla i televizní zpravodajství. Z popudu úřadů minská monopolní kabelová společnost s platností od 1. ledna vyřadila ze seznamu nabízených televizních kanálů zpravodajskou stanici Euronews.