Předpovídaný konec světa, který mnozí očekávali v souvislosti s přelomem v mayském kalendáři, se loni v prosinci nekonal, apokalyptické vize ale žijí dál a tentokrát souvisejí s volbou nového papeže.

Změnu na papežském stolci totiž už tradičně provází připomínání proroctví středověkého irského biskupa Malachiáše, jenž podle legendy ve 12. století předpověděl osoby 112 papežů, které církev povedou až do jejího zániku.

Nový pontifik bude oním posledním 112. vůdcem katolíků, za jehož úřadování má nastat soudný den, napsala agentury APA.

Legenda o tom, že spolu se 112. papežem přijde "hrozivý soudce soudit svůj lid", ale možná není autentická. Podle kritiků totiž nejspíš vznikla jako pozdější podvrh. Další zase tvrdí, že vize irského biskupa nelze tak úplně smést ze stolu, protože jeho charakteristiky budoucích papežů někdy byly překvapivě přesné.

Posledního 112. papeže Malachiáš nazývá Petrem Římským (Petrus Romanus). Právě on bude podle proroctví muslimskou invazí přinucen opustit věčné město a zemře v exilu velice bolestivou smrtí. Vzápětí bude Řím zničen.

Označení Petr Římský se podle APA každopádně na předpověď výsledku nadcházejícího konkláve nedá příliš využít: nehodí se totiž pro žádného ze 115 kardinálů, z nichž nová hlava církve vzejde. Křestní jméno Petr má jediný z nich: ghanský kardinál Peter Turkson.

Legenda hovoří o tom, že Malachiášovi se někdy kolem roku 1139, když se šel poklonit do Říma tehdejší hlavě katolické církve, zjevilo 112 papežů zbývajících do zániku církve. Kritici vesměs odmítají Malachiášovo proroctví jako podvrh ze 16. století a také jako možnou propagandu, která měla v roce 1590 ovlivnit průběh tehdejších papežských voleb.

Autorství apokalyptické vize se připisuje tehdejšímu kardinálskému sekretáři Alfonsu Ceccarellovi, který prý chtěl podvodem zvýšit své šance na zvolení. Středověký prorok ale má i své přesvědčené zastánce.

Ti, kdo Malachiáše brání, poukazují zejména na to, že v popisu budoucích papežů byl někdy opravdu blízko pravdě. Například pontifika Jana XXIII., který církev vedl v letech 1958 až 1963, označil za "pastýře a námořníka". To prý podle zastánců proroctví poukazuje na to, že tento papež byl v době volby biskupem známého přístavního města Benátky.

Trik Jana Pavla II.

Poměrně trefné bylo i označení Jana Pavla II. latinskou frází "De labore solis" ("z námahy slunce"): podle vykladačů tato fráze poukazuje na zatmění slunce. Karol Wojtyla se narodil 18. května 1920 během zatmění slunce, úplné zatmění slunce ze srpna 1999 připadlo na období jeho pontifikátu a také v den jeho pohřbu došlo k úplnému zatmění nad Tichým oceánem.

Kromě Malachiáše má ale Vatikán i další legendu spjatou s koncem světa a číslovkou 112. V římské Bazilice svatého Pavla za hradbami (Basilica di San Paolo fuori le mura) se nachází reliéf se 112 mozaikovými medailony pro minulé a budoucí papeže.

Chvíli, kdy budou všechny medailony obsazeny – což se stane po konkláve, prý ale lze vnímat různě: buď jako moment konce světa, nebo návrat Ježíše Krista na zemi. Apokalyptickým předpovědím se navíc postavil Jan Pavel II., který se předpovědi snažil obelstít jednoduchým trikem – během jeho pontifikátu bylo do baziliky doplněno dalších 25 prázdných medailonů.