Jméno dvaasedmdesátiletého Joachima Gaucka je známo i za hranicemi Německa. Je to především díky jeho působení v úřadu pro dokumenty Stasi - státní bezpečnosti bývalé NDR.

Tato instituce, obdoba českého Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu, byla první svého druhu v bývalém sovětském bloku a stala se symbolem vůle zúčtovat s komunistickou diktaturou. Během desetiletí v čele úřadu si  Gauck získal respekt a sympatie veřejnosti. Instituce je dodnes neoficiálně známa jako "Gauckův úřad".

Jeho volba má i další symbolický význam. Gauck žil až do pádu železné opony v komunistické NDR. Jeho zvolením stanou v nejvyšších funkcích země už dva východní Němci - kancléřka Angela Merkelová, sama dcera evangelického faráře, vyrůstala ve východoněmeckém Templinu a drží primát nejen jako první žena, ale i jako první východní Němka v čele německé vlády.

Gauck se narodil 24. ledna 1940 v Rostocku v námořnické rodině. Oba rodiče byli členy NSDAP. Jeho pozdější životní dráhu předznamenalo odvlečení otce do sibiřského gulagu, když bylo Joachimovi 11 let.

Mladý Joachim vystudoval teologii a působil v Lüssowě v Meklenbursku jako evangelický pastor.

Na podzim 1989 moderoval v Rostocku protirežimní demonstrace a spoluzakládal tamní pobočku hnutí Nové fórum, které zastřešovalo činnost opozičních skupin v NDR a později se přejmenovalo na Spojenectví 90. V březnu 1990 byl na jeho kandidátce zvolen do posledního východoněmeckého parlamentu.

Od října téhož roku byl "lovcem agentů Stasi", tedy vedoucím Úřadu pro dokumenty státní bezpečnosti bývalé NDR. Po skončení druhého funkčního období v říjnu 2000 z čela úřadu odešel a věnuje se přednáškové činnosti.

Ohledně svých politických postojů se označuje za "levicově-liberálního konzervativce" a "osvíceného vlastence".

Gauck je ženatý se svou studentskou láskou a má čtyři děti. Jedenáctým německým prezidentem by měl být zvolen 18. března.