Slovensko dosáhlo určitého pokroku v boji proti rasismu, i když v poslední době se v zemi zvýšil počet rasisticky motivovaných útoků a také rasistických výroků z úst některých politiků vůči určitým menšinám. Takový je závěr nejnovější zprávy Evropské komise proti rasismu a intoleranci (ECRI).

Nárůst rasistických výroků "určitých politiků", namířených převážně proti Maďarům, Romům a Židům, byl podle zprávy zaznamenán po nástupu nynější koaliční vlády, jejíž součástí je národovecká a xenofobní SNS.

Komise "se znepokojením" poukazuje především na incident z loňského září, kdy jeden z ministrů pronesl na půdě parlamentu antisemitské výroky vůči politikovi židovského původu.

"Jednou z priorit Slovenska proto musí být řešení problematiky nárůstu rasistických vystoupení politiků," doporučuje se ve zprávě ECRI, která ale současně vítá přijetí nového trestního zákoníku v roce 2006, postihujícího porušení zákona rasové povahy.

"Bratislava nedělá dost"

Přesto se zdá, že bylo uskutečněno málo praktických opatření pro boj s tímto jevem, dodává ECRI a vyjadřuje znepokojení nad nárůstem "fyzických a slovních útoků" ze strany skupin skinheadského a neonacistického typu. Orgán RE proto doporučuje Slovensku "aktivně aplikovat" nový trestní zákoník a vyzývá Bratislavu přijmout účinná opatření pro boj se "všemi formami antisemitismu".

ECRI vyjadřuje politování nad "faktickou segregací" dopadající na romské děti v oblasti školství, ale vítá řadu vládních iniciativ zaměřených integrování těchto dětí do běžného vyučování. Pokud se týká sociální nouze Romů, ECRI připomíná především výstavbu sociálních bytů pro zlepšení životních podmínek této menšiny.

RE ve zprávě své komise oceňuje úsilí slovenské vlády pomáhat Romům v integraci do aktivního života a s uspokojením konstatuje, že roste počet příslušníků této menšiny mezi zvolenými zástupci slovenské politické scény.

Předchozí zprávu týkající se Slovenska vypracovala ECRI v roce 2004.

Podívejte se na "slavné výroky" předsedy Slovenské národní strany, Jana Sloty.