Evropský parlament v úterý přijal důležitý návrh, jenž se staví proti celosvětovému odlesňování. Zakazuje prodávat v EU výrobky a komodity spojené s ničením lesů a porušováním lidských práv. Europoslanci vychází z návrhu Evropské komise, který rozšířili a zpřísnili. O konečné podobě pravidel budou zástupci Evropského parlamentu ještě vyjednávat se členskými státy EU.

Organizace pro výživu a zemědělství odhaduje, že jen mezi lety 1990 až 2020 bylo po světě odlesněno 420 milionů hektarů lesů, což je jako rozloha celé Evropské unie. Evropa se na odlesňování podílí zhruba 10 procenty. Ochrana lesů přitom patří k důležitým součástem Zelené dohody pro Evropu (Green Deal), jejíž zavádění považuje unie za klíčovou prioritu následujících let.

Schvalovaná směrnice má přimět firmy, aby při dovozu vybraných zemědělských produktů dbaly na dodržování norem platných v zemi původu. Dovozci by měli rovněž dokládat, že jejich produkty nevyrostly na nově odlesněné půdě. Požadavky se podle původního návrhu komise měly týkat sóji, hovězího masa, palmového oleje, dřeva, kávy, kakaa a některých s nimi souvisejících výrobků, jako je kůže, čokoláda či nábytek. Europoslanci seznam rozšířili o chovy prasat, ovcí, koz a drůbeže a ke sledovaným komoditám přidali kukuřici a kaučuk.

„Když uznáme, že je EU odpovědná zhruba za deset procent celosvětového úbytku lesů, nemáme jinou možnost než zesílit naši snahu zastavit globální odlesňování,“ prohlásil zpravodaj přijatého návrhu Christophe Hansen z nejpočetnější lidovecké frakce.

Podle organizace Greenpeace ČR došlo také k rozšíření působnosti zákona na evropské finanční instituce, jejichž investiční portfolia by musela být prověřena, aby se eliminovaly vazby na projekty a společnosti, které způsobují ničení lesů.

Parlament se rovněž připojil ke Komisi a národním vládám a podpořil potřebu sledovat produkty až ke zdroji, a to i pomocí geolokace, aby se ověřilo, že nepocházejí z odlesněných oblastí, a vyloučil jakékoli výjimky nebo zvláštní zacházení s produkty, na něž se vztahují dobrovolné certifikační systémy.

„Díky obrovské podpoře veřejnosti, expertů a nyní i europoslanců stojí v přijetí tohoto zásadního kroku jen několik evropských vlád. České předsednictví tak má před sebou historický úkol dokončit tento zákon v co nejúčinnější podobě,“ komentoval Jan Freidinger, koordinátor kampaní Greenpeace ČR.

Zároveň podle něj zůstávají další ekosystémy, které si zaslouží stejnou ochranu jako pralesy a lesy. Konkrétně jde o savany a mokřady, které jsou také ohroženy rozšiřováním zemědělství. Parlament schválil ustanovení o přezkumu, které by Komisi umožnilo v příštím roce rozšířit ochranu i na tyto přírodní ekosystémy. 

Konečnou podobu pravidel bude Evropský parlament projednávat s členskými státy, za něž do konce roku vede vyjednávání české předsednictví. Po úterním hlasování začnou třístranná jednání o konečném znění zákona mezi Evropským parlamentem, vládami členských států a Evropskou komisí. Freidinger očekává, že začnou 27. září.

Evropští ministři a ministryně životního prostředí už dříve během svého červnového jednání návrh proti odlesňování oslabili a podpořili novou definici „degradace lesů“, která se měla vztahovat pouze na přeměnu primárních lesů, tedy pralesů, na plantáže. Česká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) vágní definici degradace lesů ve svém vystoupení tehdy kritizovala.