Za protiústavní označil slovenský ústavní soud ustanovení zákona, které neumožňují volit odsouzeným za závažné trestné činy a osobám zbaveným způsobilosti k právním úkonům. Ústavní soudci také rozhodli, že protiústavní je podmínka, aby starostové a primátoři, jakož i kandidáti na tuto funkci měli alespoň středoškolské vzdělání.

Omezení volebního práva pro zmiňované skupiny obyvatel napadli u ústavního soudu veřejná ochránkyně práv a generální prokurátor. Ústavní soud uvedl, že sporné části volebního kodexu jsou v rozporu nejen se slovenskou ústavou, ale také s několika mezinárodními dokumenty, kterými je země vázána.

Zákaz hlasovat ve volbách na Slovensku se u odsouzených vztahoval jen na ty osoby, které soud potrestal za zvlášť závažný zločin, jako například za vraždu. Slovenské soudy zase od poloviny minulého roku již nemohou zcela zbavit osobu způsobilosti k právním úkonům, ale v případě splnění podmínek ji pouze omezit.