Podle zjištění nizozemských a amerických vědců vedou emise v Asii ke zvýšenému výskytu škodlivého ozonu nad západním pobřežím Spojených států. Ve studii, zveřejněné v pondělí, oznámili vědci, že znečištění ovzduší v Číně působí proti opatřením přijatým ve Spojených státech, která mají míru výskytu ozonu naopak snižovat. 

Tato opatření si kladla za cíl snížit v letech 2005 - 2010 o 20 procent produkci oxidu dusičitého, který je hlavním původcem výskytu ozonu v nižších vrstvách atmosféry. K očekávanému zlepšení kvality ovzduší ale nedošlo, koncentrace ozonu jako takového se odpovídajícím způsobem nesnížila.

Vědci nyní přišli se zjištěním, že na vině by mohla být zvýšená míra znečištění v Číně, kterou od západního amerického pobřeží odděluje Tichý oceán.

"Zkombinovali jsme satelitní měření množství oxidů dusíku a ozonu s modelem přenosu chemických látek, a vůbec poprvé jsme tak analyzovali mezikontinentální přenos ozonového znečištění," řekl ve svém vyjádření vedoucí týmu výzkumníků, Willem Verstraeten. "Převažující západní větry způsobily přenos znečištění až na území Spojených států". 

Tento přenos podle zjištění vědeckého týmu snížil efektivitu opatření přijatých ve Spojených státech až o 43 procent. Ačkoliv tak na západním pobřeží USA došlo ke snížení objemu emisí oxidu dusičitého, bylo toto snížení nahrazeno "importem" znečištění přes oceán.

V posledním desetiletí v Číně významně vzrostl objem průmyslové výroby. Tento nárůst zvýšil také hodnoty znečištění, jehož dopady jsou, jak se nyní ukazuje, nesnadno předvídatelné.

V Číně vzrostla ve sledovaném období koncentrace tzv. troposférického ozonu asi o 7 procent. Tento druh ozonu, který se vyskytuje v troposféře, tedy blíže zemskému povrchu, je vedlejším produktem emisí oxidu dusičitého při průmyslové výrobě, při spalování benzinu a některých chemických sloučenin.

Jeho zvýšená koncentrace negativně působí na lidské zdraví, způsobuje bolesti hlavy a dráždí dýchací cesty. Jako jeden ze skleníkových plynů troposférický ozon také přispívá ke změnu klimatu a ohrožuje tak existenci citlivých ekosystémů.

Ve vyšší vrstvě atmosféry, stratosféře, se ozon nachází také. V této výšce ale plyn chrání planetu před škodlivými ultrafialovými paprsky ze Slunce, a jeho nedostatek je dobře znám pod pojmem "ozonová díra".

Vědci označili svá zjištění za ilustrativní důkaz toho, že boj proti znečištění ovzduší a změně klimatu musí probíhat na globální úrovni. "Místní opatření ke zlepšení kvality vzduchu zcela jistě pomáhají, ale skutečná řešení spočívají v globální strategii," míní Verstraeten.

Případ Číny a Spojených států totiž není ojedinělý. "V Nizozemí se s importem znečištění také potýkáme. Podle odhadů je až polovina koncentrace ozonu nad územím Nizozemska cizího původu. Přes moře ho sem přináší vítr ze Spojených států i Asie".