Světová zdravotnická organizace (WHO) prý dva měsíce otálela s vyhlášením mezinárodního poplachu kvůli epidemii eboly v západní Africe, a to zjevně i z politických a ekonomických důvodů. Vyplývá to z interních e-mailů a dokumentů, které má k dispozici agentura AP.

WHO připouští, že jednala pomalu, ale přičítá svou nepohotovou reakci částečně překvapivé povaze dosud nejhorší epidemie krvácivé horečky, která si zřejmě vyžádala více než 10 000 mrtvých. Drtivá většina těchto obětí byla zaznamenána ve třech západoafrických státech, Sierře Leone, Libérii a Guineji.

WHO si rovněž stěžovala, že neměla dostatečné informace v reálném čase. AP ale na základě získaných dokumentů tvrdí, že zdravotnická organizace od počátku dobře věděla, o jak neobvyklou epidemii jde.

Představitelé WHO prý byli o svízelné situaci včas informováni a dostávali naléhavé žádosti o pomoc.

Dokumenty rovněž ukazují, že vysocí úředníci WHO si v soukromí pohrávali s myšlenkou vyhlásit mezinárodní stav nouze už počátkem loňského června, nakonec se tak stalo až 8. srpna.

Vrchní ředitelé údajně odrazovali od dřívějšího podniknutí takového kroku a zdůvodňovali to tím, že by mohl být považován za "nepřátelský akt" a ohrožovat jednotlivé ekonomiky.

Také politici zjevně vyvíjeli na WHO tlak, aby stav nouze nevyhlašovala.

Z elektronické korespondence a dokumentů vyplývá, že WHO se obávala vyprovokování konfliktu se zeměmi zasaženými ebolou a toho, že by poplach mohl negativně zasáhnout rovněž do poutě muslimů do Mekky.