Slováci omezí výstavbu v oblastech, které jsou nejvíce ohrožované záplavami. Samospráva podle ministerstva životního prostředí dostane od státu koncem roku povodňové mapy, na jejichž základě budou moci úřady zamezit například výstavbě nových domů v záplavovém území. O zákazu výstavby v záplavových oblastech se nyní hovoří i v České republice.

Na Slovensku v minulosti vyrostlo u řek mnoho domů nebo zahradních chatek, které v případě záplav čelí velké vodě. Módou se stala například přestavba rekreačních obydlí k trvalému bydlení. Zamezit výstavbě v těchto lokalitách samospráva dosud prakticky nedokázala, protože ji neupravovala jednotná pravidla.

Povodňové mapy budou založeny na hodnocení povodňového rizika, které úřady dokončily předloni. Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že bylo zjištěno 559 oblastí se zvýšenou hrozbou záplav.

Do oblastí ohrožených velkou vodou nejsou podle médií zahrnuty lokality v povodí Dunaje, a to kvůli údajně dostatečné protipovodňové ochraně tohoto území. Nedávná povodňová vlna na Dunaji větší škody na Slovensku sice nezpůsobila, zaplavila ale vícero staveb.

Pod vodou se ocitly zejména domy nebo chaty, které stojí v zátopovém území. Rekordní hladina evropského veletoku zároveň odhalila případy nelegální výstavby nebo přestavby příbytků a také nepovolených studní, ze kterých vyrazila spodní voda.

Vlastní mapy povodňového rizika používají i některé slovenské pojišťovny. Stavby v záplavových oblastech pojišťují za vyšší pojistné, v některých případech mohou uzavření pojištění také odmítnout.

O zákazu výstavby v zónách s rizikem povodní se hovoří také v České republice. Ministr zemědělství Petr Bendl po záplavách ze začátku tohoto měsíce řekl, že státní správa by měla trvat na tom, aby v záplavovém území nevyrostly žádné nové domy ani chaty.