Křesťané si v neděli připomínají Kristovo zmrtvýchvstání. Papež František v průběhu dopoledne vedl na vatikánském Svatopetrském náměstí velikonoční mši, poté vyhlásil velikonoční poselství a v poledne udělil požehnání Urbi et Orbi (Městu a světu).

Mše na slavnostně vyzdobeném prostranství před Svatopetrských chrámem začala po desáté hodině, za chladného počasí jí přihlíželo několik desítek tisíc lidí z celého světa. Po jejím skončení se František pozdravil s hodnostáři a mezi jásajícími davy se projel v otevřeném automobilu. Nadšeným lidem kynul z bílého terénního vozu, s některými osobně promluvil a požehnal několika malým dětem.

U předchozích papežů v rámci požehnání Urbi et Orbi zaznívaly pozdravy v desítkách jazyků včetně češtiny.  Tuto zvyklost papež František vynechal, promluvil jen v italštině.

Svět je rozdělen chamtivostí, upozornil papež

"Bůh je život a jeho slávou je živý člověk, my sami," řekl papež v počátku svého žehnání Urbi et Orbi a pozdravil všechny přítomné i diváky u sdělovacích prostředků. "Díky za vaši přítomnost, vaše svědectví i vaši víru," řekl František.

V řeči, kterou František pronesl před 250 tisíci lidmi, popřál mír celému světu a zdůraznil přitom zejména konflikty na Blízkém východě. Zmínil také Severní Koreu či africký stát Mali. Odsoudil mimo jiné "nemorální" vyčerpávání přírodních zdrojů. "Pokoj celému světu, i když je rozdělen chamtivostí těch, co se ženou za snadnými zisky," řekl nejvyšší pontifik.

Po několika minutách si nasadil štólu, symbol kněžství ve tvaru šály, a ve starobylé latinské promluvě pronesl požehnání. Poté se svatý otec s věřícími rozloučil.

Podívejte se na záznam nedělní mše a požehnání:

Nedělní vrchol Velikonoc následuje po Velkém pátku a Bílé sobotě, kdy se nový papež rovněž zúčastnil liturgií a pobožností spojených s připomínkou utrpení a ukřižování Ježíše Krista.

V sobotu večer vedl František ve Svatopetrském chrámu Velikonoční vigilii. Tato bohoslužba připomínající Kristovo zmrtvýchvstání bývá nejdelší v církevním roce a předchozí papež Benedikt XVI. ji slavil zhruba tři hodiny. Nový papež i v sobotu čas výrazně zkrátil.

Obřady Velké noci začaly po setmění svěcením ohně před bazilikou svatého Petra. Za přítomnosti tisícovek věřících do potemnělého dómu vstoupil papež s hořící svící. Podle agentury AP byla liturgie světel i některá čtení ze Starého zákona zkrácena, což je v souladu s Františkovým záměrem neslavit příliš dlouhé mše.

V rámci slavnosti papež pokřtil dospělé muže

František věřící v homilii vyzval, aby "vpustili vzkříšeného Ježíše do svého života". "Přijměte jej jako přítele, s důvěrou," naléhal papež. Zvlášť se obrátil na ty, kteří jsou ve víře vlažní. "Pokud jsi až dosud byl vzdálen Bohu, učiň malý krůček: on tě přijme s otevřenou náručí... Pokud se ti zdá být obtížné jej následovat, neměj strach, důvěřuj mu, on je ti nablízku, poskytne ti pokoj, který hledáš, a životní sílu, jak on si přeje," pronesl papež František nekomplikovaným jazykem, jak už je jeho zvykem.

Výzvu pak věřícím poslal i prostřednictvím účtu na Twitteru:

Ve Svatopetrském chrámu se při bohoslužbě během chvalozpěvu opět rozezněly zvony, které utichly ve čtvrtek, aby tak připomněly Kristovu smrt. Papež rovněž pokřtil čtyři dospělé muže - z Itálie, Albánie, Ruska a Spojených států. Uzavřel tak Bílou sobotu, kdy si křesťané připomínali Ježíšovo přebývání v hrobě a jeho sestoupení do podsvětí.

Pro nového papeže Františka jsou bohoslužby konané během velikonočních dnů premiérou v úřadu hlavy římskokatolické církve.

Blahořečení obětí komunismu i nacismu. Papež potvrdil zázračné a hrdinské skutky 63 katolíků - čtěte ZDE