Americký fyzik Richard Muller, který byl známým odpůrcem spojování změny klimatu s lidskou činností, změnil názor a nyní považuje za příčinu oteplování skleníkové plyny produkované člověkem. Vyplývá to z jeho článku, který otiskl list The New York Times.

Muller změnil názor v souvislosti se studií, kterou provedl s deseti dalšími vědci z univerzity v Berkeley a která zkoumala vývoj teplot od roku 1753 a porovnávala je s obsahem oxidu uhličitého v atmosféře.

Začátkem letošního roku tým přišel s tím, že globální teploty se za posledních 50 let zvýšily o 0,9 stupně Celsia. Nyní došel k závěru, že za posledních 250 let stoupla průměrná teplota na pevnině o 1,5 stupně Celsia. Podle studie je "nejpřímočařejším vysvětlením tohoto oteplování emise skleníkových plynů produkovaných člověkem".

"Loni jsem po intenzivním výzkumu, na kterém se podílelo deset vědců, došel k závěru, že globální oteplování je skutečné a že předcházející odhady tempa oteplování jsou správné," uvedl Muller. "Nyní jdu o krok dál: Příčinou jsou prakticky jen lidé."

"Nečekal jsem to, ale jako vědec cítím, že je mou povinností umožnit důkazům, aby změnily můj názor," napsal Muller. "Můžete mě označit za konvertovavšího skeptika," dodal.

Slunce planetu neotepluje

Tým zkoumal vliv dalších faktorů, kterými skeptici zpochybňují změnu klimatu, například sluneční aktivitu. "Příspěvek solární aktivity ke globálnímu oteplování je zanedbatelný," uvedl Muller.

Skupina vědců vycházela ze 14,4 milionu záznamů o teplotě na pevnině ze 44.455 stanic z celého světa od roku 1753. Instituce jako Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) dosud vycházely ve srovnání s tím jen asi z pětiny záznamů, navíc až od poloviny 19. století.

Stejně tak vědci z Berkeley nepoužívali počítačové modely, ale jejich studie dostupná na BerkeleyEarth.org je založena "jednoduše jen na shodě pozorovaného zvyšování teploty a známého růstu skleníkových plynů".

Muller připouští, že výsledky "neprokazují příčinou souvislost (růstu skleníkových plynů a teploty) a neměly by ukončit skepsi". "Ale křivka kysličníku uhličitého poskytuje lepší vysvětlení než cokoli jiného, co jsme zkusili a odpovídá spočítaným důsledkům skleníkového efektu ... Tyto výsledky zvedají laťku: abychom mohli brát v potaz jiné vysvětlení, musí odpovídat datům aspoň stejně dobře, jako kysličník uhličitý," napsal Muller.

Všechny nicméně nepřesvědčil. Klimatoložka Judith Curryová z Technologického institutu v Georgii, která byla konzultantkou projektu, uvedla, že "analýza je příliš zjednodušující a podle mě není vůbec přesvědčivá". "Nemyslím, že by studie přicházela s něčím novým, pokud jde o porozumění toho, co je příčinou oteplování," uvedla.