Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) nebude do konce roku spouštět žádné nové projekty. Reagovala tak na skutečnost, že Spojené státy zastavily platbu svých příspěvků v reakci na to, že UNESCO přijalo jako svého člena Palestinu. Podrobnosti o fungování organizace v roce 2012 zatím nejsou známy.

Spojené státy přispívaly do rozpočtu UNESCO 80 miliony dolarů (1,5 miliardy korun) ročně, což podle agentury AP představovalo asi pětinu rozpočtu mezinárodní organizace. Letos zatím USA organizaci vyplatily jen 20 milionů dolarů a zbytek kvůli přijetí Palestiny platit nebudou.

USA vycházejí ze svých zákonů z 90. let, které zakazují financovat jakoukoli specializovanou agenturu OSN v případě, že tento orgán přijme Palestince za plnohodnotného člena dřív, než bude vytvoření jejich státu vyjednáno s Izraelem.

Ke Spojeným státům se v zastavení plateb připojily i Izrael a Kanada. Jejich příspěvky jsou ale výrazně nižší, takže jejich výpadek nepředstavuje pro UNESCO takový problém jako v případě Washingtonu.

UNESCO dnes na závěr svého zasedání požádalo členské státy, aby se pokusily naplnit mezeru, která vznikla výpadkem amerických plateb. Zvýšení svého příspěvku o dva miliony dolarů zatím přislíbil Gabon.

Problémům s financováním se UNESCO snaží bránit také zvýšením rozpočtu svého rezervního fondu ze 30 na 65 milionů dolarů. Příspěvky do fondu by měly být dobrovolné a organizace je údajně připravena je členským státům vrátit, pokud se podaří finanční situaci vyřešit. Generální ředitelka UNESCO Irina Bokovová také vyzvala členské státy, aby své příspěvky na rok 2012 zaplatily co nejrychleji.

UNESCO pečuje o zachování a ochranu světového duchovního majetku i jiných památek. Usiluje také o zvýšení gramotnosti ve světě a podporuje přístup dívek ke vzdělání.

Související