Členské země Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) v pondělí schválily plnohodnotné členství Palestiny v této významné organizaci OSN. Pro se vyslovilo 107 ze 193 členských států, proti bylo 14 zemí. Izrael s tím podobně jako USA nesouhlasí a obě země kvůli tomu chtějí zastavit své příspěvky, což znamená, že UNESCO přijde o čtvrtinu příjmů.

"UNESCO tuto ztrátu nebude schopno nahradit," řekl izraelský zástupce při UNESCO Nimrod Barkan.

Palestinská samospráva měla v UNESCO dosud pozorovatelský status. Za přijetí jako stálého člena ji navrhly arabské země a výkonná rada UNESCO to odsouhlasila začátkem října. Dnes rozhodovala generální konference, což je nejvyšší orgán UNESCO a zastoupeny jsou vněm všechny členské země.

Barkan upozornil na to, že dnešní rozhodnutí může mít dominový efekt na další orgány OSN. V Radě bezpečnosti se jedná o palestinské zářijové žádosti o přijetí za člena OSN, v níž má samospráva zatím status pozorovatele. Hlasování v RB OSN zatím pro Palestince příznivě nevypadá, USA hodlají použít právo veta.

Stažením finančních příspěvků UNESCO Spojené státy uplatňují dva své zákony ze začátku 90. let. Ty zakazují financovat jakoukoli specializovanou agenturu OSN v případě, že tento orgán přijme Palestince za plnohodnotného člena dřív, než bude jejich stát vyjednán s Izraelem.