Evropská komise bude nově dohlížet na integraci Romů v jednotlivých členských státech Evropské unie. Uvedla to dnes eurokomisařka pro spravedlnost Viviane Redingová.

Podle komise v současnosti v celé Evropské unii čelí diskriminaci až 12 milionů Romů, zejména v Rumunsku a Bulharsku. Za diskriminaci romské populace ovšem neziskové organizace často kritizují i Česko.

"Členské státy mají společnou odpovědnost za to, aby přestalo existovat vyloučení Romů ze škol, z pracovních míst, ze zdravotní péče a z bydlení. Nastal čas realizovat dobré úmysly pomocí konkrétních kroků. Za nejdůležitější považuji to, aby členské státy pomohly zajistit, že romské děti dokončí alespoň základní školu," řekla novinářům Redingová.

Základní školu dokončí 42 procent romských dětí

Podle průzkumu, který se uskutečnil v šesti zemích EU (Bulharsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko a Slovensko), dokončí základní školu pouze 42 procent romských dětí, průměr všech dětí v EU je přitom 97,5 procenta. Střední školu vystuduje pouze desetina romské populace.

Romové ovšem nejsou diskriminováni jen v případě vzdělání, s nerovným přístupem se setkávají i v bydlení či zaměstnání. Horší je ale i jejich zdravotní stav. Zatímco průměrná délka života mužů v EU je 76 let a žen 82 let, u Romů je to o deset let méně.

"Trvalé vyloučení Romů v Evropě 21. století, založené na zásadách rovnosti, demokracie a právního státu, je nepřijatelné. Životní podmínky většiny romské populace a její vztahy s většinovou společností se v posledních letech ještě zhoršily," uvedl eurokomisař pro zaměstnanost a sociální věci László Andor.

Ekonomický přínos

Evropská komise chce, aby každý členský stát EU přijal novou strategii, v níž si stanoví závazné cíle integrace Romů v pěti oblastech - vzdělání, zaměstnanost, zdravotnictví, bydlení. Brusel pak bude na plnění jednotlivých plánů dohlížet a každý rok bude země hodnotit ve spolupráci s Evropskou agenturou pro lidská práva. Ta přitom podobná hodnocení již vydává a Česko se téměř nikdy její kritice kvůli diskriminaci nevyhne.

Komise chce rovněž uvolnit více unijních peněz na podporu integrace Romů. Bez spolupráce členských států se jí to ovšem podaří jen velmi těžko. Brusel tak vyzval vlády, aby své operační programy určené na čerpání peněz EU upravily tak, že více vyjdou vstříc potřebám Romů.

Lepší integrace Romů by mohla mít pro některé členské státy unie citelný ekonomický přínos. Mezi obyvateli v produktivním věku představují Romové rostoucí podíl - jejich průměrný věk je 25 let (průměrný věk v EU je 40 let). V Bulharsku a Rumunsku tvoří pětinu všech nově příchozích na trh práce. Podle výzkumu Světové banky by plná integrace mohla některým ekonomikám přinést zhruba půl miliardy eur ročně (zhruba 12 miliard korun), protože by zlepšila produktivitu, snížila sociální výdaje a zvýšila příjem z daní.