Japonci se nadále snaží zabezpečit poškozenou jadernou elektrárnu Fukušima 1. Elektrárenská společnost TEPCO, která ji provozuje, v neděli nejdříve zveřejnila údaj o desetimilionkrát vyšší úrovni radiace oproti normálnímu stavu ve druhém bloku zařízení; odpoledne SELČ ale oznámila, že extrémní hodnota byla naměřena chybně. Nová čísla referují o stotisíckrát vyšší radioaktivitě než je normál. Limity překračují i hodnoty radioaktivního jódu 131 v mořské vodě, koncentrace radioaktivních částic se ale rychle ředí.

TEPCO se za nepřesné měření zamořené vody, která stojí v turbogenerátorové budově druhého bloku, omluvila. Ke zmíněnému chybnému výsledku uvedla, že zjištěné hodnoty byly natolik vysoké, že pracovník měřící úroveň radiace odešel, aniž by provedl druhý odečet. Již předtím japonský úřad pro bezpečnost jaderných reaktorů NISA zjistil ve vodě druhého reaktorového bloku elektrárny vysokou koncentraci izotopu jódu 134. To může podle odborníků naznačovat poškození reaktorového jádra.

Japonští činitelé přiznali, že kontaminovaná voda je ve čtyřech ze šesti bloků elektrárny. V jedné reaktorové jednotce bylo naměřeno vzdušné zamoření ve výši 1000 milisievertů v hodině, což představuje čtyřnásobek limitu považovaného vládou za bezpečný, řekl mluvčí společnosti TEPCO Takaši Kurita. TEPCO se postupně pokouší vodu odčerpat, protože zamořená kapalina brání dalšímu postupu sanačních prací a způsobila již ozáření desítky pracovníků.

Obava se naplnila - radioaktivní prvky unikají

Elektrárna Fukušima 1 zamořuje stále více i mořskou vodu ve svém bezprostředním okolí. Jak již dříve oznámil úřad NISA, hodnota radioaktivního jódu překračuje podle nejnovějšího měření bezpečnostní limit 1850krát, čili o 600násobek více než v pátek.

Ještě v pátek hodnota radioaktivního jódu 131 ve vzorcích odebraných zhruba 330 metrů od pobřeží u elektrárny překračovala bezpečnostní limit "jen" 1250krát, v úterý dokonce jen 125krát.

V moři se však koncentrace radioaktivních prvků rychle ředí. Proto nehledě na vysoká čísla naměřených hodnot žádné bezprostřední nebezpečí pro flóru ani faunu na pobřeží nehrozí, uvedl úřad.

Rostoucí zátěž radioaktivními prvky ale podle odborníků svědčí o tom, že z havarovaného reaktoru unikají radioaktivní materiály, jak se někteří obávali.

Nebezpečná situace může trvat měsíce

Také podle šéfa Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Jukija Amana nebude nebezpečí z havarované elektrárny Fukušima ještě dlouho zažehnáno. Stále není jasné, zda jsou jádra reaktorů a vyhořelé palivové tyče dostatečně chlazeny. Bude třeba udělat ještě mnoho věcí, aby krize skončila, řekl Amano víkendovému číslu deníku New York Times.

Společnost Tepco, která elektrárnu Fukušima provozovala a řídí nyní záchranné práce, v neděli přiznala, že nejméně tři ozáření technici pracující u třetího bloku nebyli informováni o tom, že tam budou vystaveni drasticky vysokým hodnotám záření.

"Kdyby (ve firmě) řádně fungovaly informační toky, mohlo se možná nehodě zabránit," řekl podle agentury DPA jistý manažer Tepca deníku Jomiuri.

Současně však vyšlo najevo, že část dělníků pracujících na přívodu elektrického vedení do narušené elektrárny, aby bylo možné obnovit chlazení, vědomě nedbala poplachových signálů před radioaktivitou. Radioaktivní voda byla objevena i v turbínových budovách všech čtyř reaktorových bloků Fukušimy 1.