Sbírky pro Haiti

Arcidiecézní charita Olomouc

DMS HAITI na číslo 87 777

účet č.: 35-1868350237/0100, VS 99999

Člověk v tísni

DMS SOSHAITI na číslo 87 777

účet č.: 4095 4095/0300

ADRA

DMS ADRA na číslo 87777  

účet č.: 4028 4028/0300, VS 391

Zemětřesení, které zabije až 200.000 lidí, by bylo nezměrnou tragédií kdekoliv na světě. Avšak na Haiti, kde bují AIDS, tuberkulóza a malárie, děti jsou podvyživené a hygiena je velká výzva, může takový otřes způsobit nejhorší lékařskou katastrofu v dějinách, píše agentura Reuters.

Lékařské týmy, které proudí na ostrov s cílem vybudovat tam mobilní nemocnice, upozorňují, že jim zranění přerůstají přes hlavu. Obávají se však, že to nejhorší teprve přijde - na řadě jsou infekce a nemoci.

"Hrozbou číslo jedna jsou vždycky bakteriální infekce všude tam, kde jsou otevřená zranění," připomíná doktor Josh Ruxin z Columbijské univerzity v New Yorku, který žije a pracuje ve Rwandě.

Mrtvé ani raněné nikdo nepočítá

Členové haitské vlády říkají, že počet mrtvých obětí sedmistupňového zemětřesení se bude pravděpodobně pohybovat mezi 100 000 a 200 000. A to ještě nikdo nezačal počítat zraněné, k nimž patří i rozdrcené nebo amputované končetiny, kombinované zlomeniny či tržné rány.

V zemi byl v pondělí vyhlášen národní smutek po dobu jednoho měsíce, do konce ledna trvá stav nouze.

Bez rychlého ošetření do těchto zranění vnikne infekce. "Všechno bude mnohem, mnohem horší, nežli se to začne zlepšovat," říká Ruxin.

Voda je vzácným zbožím, zato průjem číhá všude. Děti, slabí a staří lidé zemřou zbytečně na průjmová onemocnění, která by jinak za normálnějších podmínek byla snadno léčitelná vodou a rehydratačními solemi.

Frustrované lékařské týmy se topí v mobilních nemocnicích a tunách zásob, ale převážně nejsou schopny je vztyčit, protože silnice jsou zničené a bezpečnost minimální.

Americké Středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC) vyslalo do postižené země tým 267 lékařů včetně chirurgů, kteří přiletěli již v pátek. Ale museli čekat až do nedělní noci na vojenský doprovod, aby je provedl vším tím zmatkem, který v zemi panuje.

"Vzhledem ke všemu tomu času, který uplynul, budou mít zřejmě co dělat s mnoha případy cukrovky, které jsou mimo kontrolu," podotkl doktor Steven Harris v telefonickém rozhovoru z Haiti. "Vinou dehydratace bude hodně případů selhání ledvin."

CDC očekává epidemie infekčních nemocí jako spalničky či malárie. "Jsou to typické druhy nemocí, které se tu všude vyskytují, ale určitě se to po takovéhle katastrofě zhorší," zdůraznil Harris.

"Tohle by se mohlo změnit v dětskou katastrofu nebývalých proporcí," říká doktor Irwin Redlener z národního střediska pro připravenost při katastrofách z Columbijské univerzity.

Podle něho 40 procent haitské populace tvoří děti ve věku do 14 let, tedy výrazně více než ve většině zemí. "Jsou více náchylné infekcím, dehydrataci a šoku. A samozřejmě je tu velký emocionální dopad," dodává Redlener.

Přesto Ruxin vidí alespoň jiskřičku naděje. "Je to sice děsivá tragédie, ale zároveň příležitost udělat něco, co nedokázaly desítky let poskytování pomoci - vybudovat stabilní infrastrukturu veřejného zdravotnictví."