Evropská unie zvažuje, že by imigrantům, kteří legálně žijí na území unie, udělila stejná práva, jaká mají i občané EU. Počítá s tím takzvaný Stockholmský program, který má k dispozici ČTK a o němž dnes jednají ministři vnitra EU. Přestože členské státy unie dokument téměř jistě odhlasují, Češi mají právě s udílením stejných práv imigrantům velký problém.

"Nemyslíme si, že by lidé, kteří přijdou do EU, měli mít okamžitě ta samá práva jako občané unie. Možná by se to blížilo kanadskému systému, který tak kritizujeme, takže problém s tím máme," řekl dnes novinářům ministr vnitra Martin Pecina. Připomněl tak zároveň spory mezi Českem a Kanadou, kdy Kanaďané zavedli víza pro Čechy kvůli rostoucí imigraci českých Romů. Praha však Kanadu kritizuje kvůli jejímu údajně příliš benevolentnímu systému.

Stockholmský program má stanovit priority pro oblast vnitra a justice v EU pro roky 2010 až 2014. Kromě celé řady návrhů obsahuje právě i stejná práva pro imigranty ze zemí mimo unii. "Evropská unie musí zajistit férové zacházení s občany třetích zemí, kteří žijí legálně na území členských států. Důkladnější integrační politika by se měla zaměřit na poskytnutí stejných práv a povinností, jaké mají i občané EU," uvádí unie v programu.

Je to jen doporučení. Zatím

Současný návrh sice není právně závazný a představuje jen určitou strategii, není však vyloučeno, že se jej časem pokusí "přetavit" v závaznou unijní směrnici. Češi by se v takovém případě postavili podle Peciny proti, nelíbí se jim sice ani Stockholmský program, ale blokovat jej celý nehodlají, protože jde jen o deklaraci. V případě legislativního návrhu by však situace byla již jiná.

"Dneska existuje jakýsi systém. My máme azylanty a máme občany, udělujeme azyl, povolujeme trvalé pobyty a pak dáváme občanství. Vidíme problém v tom, aby člověk, kterému bude udělen azyl na Maltě, odcestoval do České republiky a pobíral podpory jako český občan," dodal český ministr vnitra s tím, že podobný systém by byl velmi motivační pro uprchlíky, kteří ze svých zemí odcházejí z ekonomických důvodů.

Řada organizací, které se zabývají ochranou práv imigrantů, však volají po ještě větších změnách. Podle nich by EU měla svojí imigrační politiku postavit především na základních lidských právech, což nečiní. "Migrace je stále vnímána jako hrozba a v nejlepším případě jako ekonomický nástroj. EU se zaměřujeme především na kontrolu hranic a kontrolu ilegální imigrace," uvedla organizace ENAR (European Network Against Racism).

Členské státy podle ENAR vnímají Stockholmský program jako řešení nedostatku pracovních sil na trhu unie. Asociace sice vítá, že by imigranti, kteří žijí na území EU legálně, měli získat stejná práva jako občané unie. Nelíbí se jim ale, že členské státy zcela pomíjejí problematiku ilegálních imigrantů. "Namísto toho, aby základní práva byla v centru návrhu, Stockholmský program v podstatě popírá práva ilegálních imigrantů," uvedl šéf ENAR Muhammad Azíz.