Až polovina Evropanů má negativní postoje vůči přistěhovalcům, určitým náboženským skupinám nebo menšinám. Vyplývá to z nového průzkumu, který byl proveden v osmi zemích západní a střední Evropy z iniciativy Institutu pro výzkum konfliktů a násilí v německém Bielefeldu. Česká republika do studie zahrnuta nebyla.

Vědci v průzkumu zjišťovali míru předsudků vůči menšinám v Německu, Velké Británii, Francii, Itálii, Nizozemsku, Portugalsku, Polsku a Maďarsku.

Dohromady polovina respondentů v údajně reprezentativním průzkumu souhlasila s tvrzením, že je u nich "příliš mnoho přistěhovalců". K tvrzení, že existuje "přirozená hierarchie mezi černými a bílými lidmi", se přihlásilo 31 procent dotázaných.

Čtvrtina lidí se údajně domnívá, že v jejich zemi mají "příliš velký vliv" Židé. Naopak ale zastává 62 procent Evropanů názor, že Židé jejich kulturu obohacují.

Názor čtvrtiny: Většina muslimů omlouvá terorismus

Z náboženství naráží na největší předsudky islám. "Ve všech zemích máme vyloženě vysoce negativní postoj vůči muslimům," poznamenal vedoucí výzkumu Andreas Zick. Předsudky vůči muslimům má polovina dotazovaných Evropanů, přes 54 procent by jich označilo islám jako "náboženství netolerance". Navíc 22 procent lidí je přesvědčeno, že většina muslimů omlouvá terorismus.

Téměř 43 procent lidí odmítá rovná práva pro homosexuály, neboť homosexualita je podle nich nemorální.

Nepřátelství vůči určitým skupinám lidí je přitom rozšířenější v zemích středovýchodní Evropy, nejtolerantnější jsou údajně Nizozemci.

Podle autorů studie je vybraných osm zemí vypovídajícím vzorkem pro celou Evropu. V jednotlivých zemích se přitom výsledky značně liší. Například v konzervativním Polsku je 88 procent lidí proti sňatkům mezi osobami stejného pohlaví, zatímco v Německu je to jen 40 procent a v Nizozemsku je 83 procent vysloveně pro takové sňatky.

Předsudky nahrávají populistům

Podle autorů studie se předsudkům "daří" hlavně tam, kde se lidé domnívají, že menšina ohrožuje jejich ekonomickou situaci nebo když narušuje jejich hodnotové představy. Kromě subjektivního pocitu ohrožení předsudky ohrožují také faktory jako úroveň vzdělání, silná národní a regionální identifikace nebo religiozita.

Tyto předsudky se pak promítají v ochotě občanů volit populistické politické strany. Politický subjekt prosazující omezení přistěhovalectví by byla ochotna volit polovina obyvatel Velké Británie, 37 procent Nizozemců a 28 procent Maďarů. Téměř polovina Evropanů by prý nechtěla žít ve čtvrti s velkým množstvím přistěhovalců.