Velké západní mocnosti se dohodly na mandátu vyslance při Blízkém východě a očekává se, že budou na tuto pozici jmenovat Tonyho Blaira poté, co dnes odstoupí z funkce britského premiéra.

"Blízkovýchodní kvartet se dohodl na vytvoření mandátu nového představitele pro Blízký východ," sdělil ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov. "Vyrozuměl jsem, že rozhodnutí bude oznámeno v nejbližší době," dodal bez dalších podrobností.

Blízkovýchodní čtyřka složená z USA, EU, OSN a Ruska má v úmyslu požádat Blaira, zda by nespolupracoval s palestinským prezidentem Abbásem na vybudování instituce potřebné pro budoucí stát, uvedli pro světové agentury diplomaté.

Blair naposledy čelil otázkám britských poslanců

Britský ministerský předseda Tony Blair dnes naposledy odpovídal na otázky poslanců v nabité Dolní sněmovně. Své odpovědi zahájil vtípkem pro zasvěcené, pokračoval za častého smíchu posluchačů a skončil za ovací od stojících poslanců. Deset let jeho veřejné služby ve funkci a jeho úspěchy ocenil kratším projevem i vůdce konzervativní opozice David Cameron.

Ještě před odchodem dostal Blair několik otázek ohledně Iráku a v odpovědích potvrdil, že trvá na své politice. Rozhodnutí o stahování britských sil v Iráku závisí ovšem už na jeho nástupci a hlavně na situaci v této zemi. Ohledně Blízkého východu, pro nějž se možná ještě dnes stane zvláštním zmocněncem "kvartetu" USA, Rusko, OSN a Evropské unie, Blair řekl, že základem pro mír jsou dva státy - bezpečný Izrael a životaschopný palestinský stát.

Předseda severoirské vlády Ian Paisley Blairovi obsáhle poděkoval za jeho roli při sjednání míru v Severním Irsku a zároveň mu popřál hodně úspěchů při "následujícím kolosálním úkolu", kterým bude pokusit se sjednat mír na Blízkém východě.

Premiér každou středu zahajuje své odpovědi tradiční první odpovědí na formální první otázku ohledně jeho programu, v níž říká "dnes odpoledne mám schůzky s vládními kolegy a dalšími osobnostmi a plním další povinnosti úřadu". Dnes však s úsměvem prohlásil: "Žádné další schůzky nemám ani dnes, ani v žádném z dalších dnů."