Ruská agrese na Ukrajině pokračuje už druhým rokem a podle vývoje na frontě to vypadá, že konflikt „zamrzl“ v zákopové válce, kde ani jedna strana nemá sílu na výraznější průlom. Podle politologa Jana Šíra, politického geografa Michaela Romancova a novináře Ondřeje Soukupa bude nejspíš nutné hledat onen zlom ve válce jinde než na bitevním poli.

Uplynuly dva roky od invaze Rusů na Ukrajinu a vojska největšího státu světa stále okupují velkou část území, které se nepodařilo osvobodit ani při loňské dlouho očekávané letní protiofenzivě. Podle vojenských expertů se konflikt už dostal do bodu, kdy pomalá „opotřebovávací“ válka v dohledné době nepřinese výraznější změny v územních ziscích.

„Obávám se, že žádný ‚game changer‘ není. Respektive já ho nevidím, ale to neznamená, že ho nemáme hledat,“ odpovídá člen zahraniční redakce ČRo Ondřej Soukup v debatě Spotlightu na otázku, zda si myslí, že Ukrajina může v dohledné době zvrátit situaci na bojišti ve svůj prospěch.

Podle politického geografa Michaela Romancova to nebudou ani slíbené stíhačky F-16, které by Ukrajině přinesly kýžené vítězství. Potenciál vidí spíše ve vývoji na úrovni politického bojiště. „Představme si politické změny v Turecku, změny v Íránu a Číně, které se mohou otočit k nějakému velmi nepříznivému vývoji pro Rusko,“ vyjmenovává expert možné scénáře u států, které s Kremlem stále spolupracují.

A jaké další změny by mohly ve světové politice nastat? Podle politologa Jana Šíra nemůžeme vyloučit ani příchod takzvaných černých labutí, tedy neočekávaných událostí, které mohou razantně zamíchat geopolitickou situací.

„Ty labutě mají jednu velkou nevýhodu, že nevíme, v čí prospěch zasáhnou,“ vysvětluje Šír, že zejména nečekaná smrt některého z důležitých státníků, který figuruje ve válečném konfliktu, může být rozhodující.

"Na bojišti je dronů jako na letišti taxíků." Ukrajinci ztrácí vzdušnou převahu

"Na bojišti je dronů jako na letišti taxíků." Ukrajinci ztrácí vzdušnou převahu