Rusové vnímají, že Putin vrátil zemi slávu. Zvláště s Krymem se mu to povedlo. To se zbláznili i lidé, u kterých by to člověk neřekl,” říká komentátor Alexandr Mitrofanov na konto současné ruské společnosti. Podle něj Rusové jen málo vnímají některé dopady války na zemi, ať už jde o omezené cestování nebo bojkot některých značek. “Babička na vesnici si odplivne, že je to buržoazní luxus," dodává.

"Psychologicky je to velice nevýhodná věc. Když žijete v nějakých podmínkách a chováte se tak, abyste těm podmínkám vyhověl. I kdybyste měl pochybnost - což není případ většiny Rusů - stejně budete dost váhat, jestli s přebudováním vnitřního světa začínat," říká Alexandr Mitrofanov k tomu, proč podle něj obyvatelé Ruské federace nevyhledávají jiné informace odporující tvrzením ruské propagandy. "Kdyby chtěli, tak mají přístup úplně ke všemu."

Novinář, který sám vyrůstal v Sovětském svazu, tvrdí, že Rusové mají v mentalitě zabudovaný určitý model, podle kterého se vše podřizuje vůli panovníka - ať už je to car, generální tajemník nebo prezident. Sám vzpomíná, co na něm výchova v Sovětském svazu zanechala.

"Je to způsob vidění světa. Tedy, že existuje jedna velká země a vedle jiné velké země. A ty velké země přirozeně mají mít větší slovo a větší rozhodovací pravomoci než země střední a malé. Neříkám, že se mi to líbilo," přiznává Mitrofanov.

A jak podle něj Rusové vnímají demokratický svět? Je prý důležité si uvědomit, že když byla "demokracie" zaváděna a propagována v Rusku v 90. letech minulého století, výsledkem bylo zchudnutí 90 procent obyvatelstva na úkor deseti procent nejbohatších. "Tehdy se v lidových masách usídlil výraz, který lze přeložit jako 'lejnokracie'. Jako cizácký způsob života. Tečka," dodává novinář.