Během posledních 30 let zažila Evropa výrazné oteplování. V důsledku toho ztratily alpské ledovce jen v tomto období 30 metrů tloušťky ledu. Taje i Grónský ledovec, který tak přispívá ke zrychlujícímu se zvyšování hladiny moří.

Teploty v Evropě rostou průměrným tempem přibližně o půl stupně Celsia za desetiletí. Za posledních 30 let se zvýšily více než dvojnásobně oproti celosvětovému průměru, což je nejvíce ze všech kontinentů světa. Podle nové zprávy Světové meteorologické organizace (WMO) bude s pokračujícím trendem oteplování docházet k mimořádným vedrům, požárům, záplavám a dalším dopadům klimatických změn na společnost, ekonomiku a ekosystémy.

„Evropa představuje živý obraz oteplujícího se světa a připomíná nám, že ani dobře připravené společnosti nejsou uchráněny před dopady extrémních projevů počasí. Letos, stejně jako v roce 2021, byly velké části Evropy postiženy rozsáhlými vlnami veder a suchem, které vedly k mnoha požárům. V roce 2021 pak ničivé povodně přinesly pouze smrt a zkázu,“ uvádí generální tajemník WMO Petteri Taalas.

Zpráva o stavu klimatu v Evropě, vypracovaná společně se službou Evropské unie pro změnu klimatu Copernicus, poskytuje informace o rostoucích teplotách, vlnách veder na pevnině a v mořích, extrémním počasí, měnících se srážkách a ustupujícím ledu a sněhu.

WMO ale nepřináší jen špatné zprávy. Řada zemí v Evropě byla úspěšná ve snižování emisí skleníkových plynů. Konkrétně v Evropské unii se emise skleníkových plynů mezi lety 1990 a 2020 snížily o 31 procent, přičemž pro rok 2030 je stanoven čistý cíl snížení o 55 procent.

„Pokud jde o zmírňování dopadů, dobré tempo snižování emisí skleníkových plynů v regionu by mělo pokračovat i nadále. Evropa může hrát klíčovou roli při dosažení uhlíkově neutrální společnosti do poloviny století, aby se tak dostálo Pařížské dohodě,“ pokračuje Taalas.

 

Emise vznikající při spalování fosilních paliv mají výrazné negativní dopady i na zdraví obyvatel. Podle regionální kanceláře Světové zdravotnické organizace pro Evropu bylo v roce 2019 v evropském regionu přibližně půl milionu předčasných úmrtí způsobeno znečištěním ovzduší jemnými částicemi, z nichž významná část přímo souvisí se spalováním fosilních paliv. Odhaduje se, že snížením emisí oxidu uhličitého by bylo možné zabránit přibližně 138 tisícům předčasných úmrtí ročně.

Zpráva Světová meteorologické organizace byla vydána před každoroční klimatickou konferencí OSN o změně klimatu, která začne příští týden v egyptském Šarm aš-Šajchu.

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.