Pravicově extremistická malá strana, jež se nazývá „Der Dritte Weg“ (Třetí cesta), během probíhající předvolební kampaně v Německu zaznamenala dílčí úspěch. Správní soud v Saské Kamenici rozhodl, že může nadále vylepovat své plakáty s nápisem „Pověste Zelené“. Podmínkou je, že tak bude činit ve vzdálenosti nejméně 100 metrů od plakátů strany Zelených. Informuje o tom list Die Welt.

Plakáty extremistům zakázala radnice v okresním městě Zwickau (Cvikov) a nařídila jejich odstranění během tří dnů. Jako důvod uvedla, že jejich obsah narušuje veřejný pořádek a je v rozporu s lidskou důstojností. Extremisté se odvolali a soud jim ve zrychleném řízení vyhověl.

Není podle něj jasné, zda byly podle zásad předvolební reklamy daných Spolkovým ústavním soudem naplněny předpoklady pro zásah do svobody projevu.

Rozhodnutí však nenabylo právní moci, neboť žádná ze sporných stran s ním není spokojena, a proto se odvolala.

Strana Třetí cesta byla založena koncem září 2013 v bádensko-württemberském Heidelbergu. Nejvíce členů (v roce 2020 jich mělo být kolem 600) a příznivců má v jižním a východním Německu.

Spolkový úřad na ochranu ústavy upozorňuje, že v této politické frakci mají značný vliv neonacisté.