Sociální síť Facebook v prvních devíti měsících letošního roku zakročila proti 5,4 miliardy falešných účtů. Většinu zablokovala několik minut po založení, uvedla v novém vydání statistik ohledně vymáhání svých uživatelských pravidel. Facebook do tohoto přehledu poprvé zahrnul také čísla o sociální síti Instagram, kterou od roku 2012 vlastní.

Údaje o odstraňování nepovoleného obsahu vydává kalifornská společnost už počtvrté. Oproti dřívějším zprávám je v té aktuální nově kategorie příspěvků týkajících se sebevražd a sebepoškozování. "Odstraňujeme obsah, který zobrazuje sebevraždu či sebepoškozování nebo k nim nabádá," vysvětlil jeden z viceprezidentů Facebooku Guy Rosen.

Na největší sociální síti světa bylo v této souvislosti ve druhém a třetím čtvrtletí dohromady smazáno asi 4,5 milionu příspěvků. V případě Instagramu to bylo v uvedených šesti měsících skoro 1,7 milionu příspěvků, přičemž v obou kvartálech bylo necelých 80 procent odhaleno dříve, než si je kdokoli zobrazil. U Facebooku byl tento ukazatel nad 95 procenty.

Facebook odhaduje, že i v uplynulých měsících tvořily falešné účty přibližně pět procent profilů, které počítá do statistiky o počtu "aktivních měsíčních uživatelů". Do tohoto ukazatele nezahrnuje podvodné profily odstraněné do několika minut od jejich registrace. Společnost prý také každý den zablokuje miliony pokusů o vytvoření falešných účtů.

Počet smazaných neautentických účtů byl zatím nejvyšší v prvních třech měsících roku, kdy jich Facebook deaktivoval 2,2 miliardy. V dalších čtvrtletích to bylo 1,5 a 1,7 miliardy, přičemž firma tento vývoj vysvětluje zlepšením schopnosti blokovat podobné profily ještě před jejich založením. Co se týče Instagramu, nejsou zatím podobné statistiky dostupné, neboť nová zpráva obsahuje pouze údaje o mazání obsahu souvisejícího se sebevraždami, sexuálním zneužíváním dětí, teroristickou propagandou a prodejem zbraní či drog.

Stejně jako v případě falešných účtů hovoří Facebook také o efektivnějším potlačování projevů nenávisti. Od druhého kvartálu letošního roku začal některé takovéto příspěvky na své hlavní platformě odstraňovat automaticky, aniž by do procesu zasahoval moderátor, což prý umožnil technologický pokrok. "Děláme to pouze ve vybraných případech a je to možné jen díky tomu, že se naše automatizované systémy vytrénovaly na statisících, ne-li milionech různých příkladů nepovoleného obsahu," napsal Rosen.

Od července do září zakročil Facebook proti sedmi milionům nenávistných příspěvků, což oproti předchozím dvěma čtvrtletím představuje nárůst o skoro tři miliony. Zároveň se zvýšil už na 80 procent podíl problémového obsahu, který sociální síť odhalila, aniž by jej nahlásil některý z uživatelů. Zároveň bylo téměř 170 tisíc ze stažených příspěvků ve třetím kvartálu odblokováno po protestu autora. Rosen konstatuje, že i přes pokrok jsou technologie na odhalování projevů nenávisti stále nedokonalé a "chyby se stále mohou dít".

Související