Loni bylo v Evropě zaznamenáno téměř 160 tisíc nových případů nakažení virem HIV. Vyplývá to z aktuální zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Podle těchto organizací jde znovu o alarmující počet, ale celkový nárůst počtu infikovaných není tak strmý jako dříve.

Statistika se týká takzvaného evropského regionu WHO, který zahrnuje 53 zemí s populací čítající téměř 900 milionů lidí. Z toho přibližně půl miliardy žije v EU.

Ve východní Evropě bylo zaznamenáno přes 130 tisíc nových diagnóz HIV, což je údajně nejvíc v historii. Naopak země Evropského hospodářského prostoru (EU plus Island, Lichtenštejnsko a Norsko) hlásily pokles nárůstu případů, což je dáno zejména 20procentním poklesem od roku 2015 mezi muži provozujícími stejnopohlavní sex.

V zemích Evropského hospodářského prostoru byla loni vyřčena diagnóza HIV u více než 25 tisíc lidí, což je zhruba šest lidí z každých 100 tisíc.

"Je těžké hovořit o dobré zprávě vzhledem k dalšímu roku nepřijatelně vysokého počtu lidí infikovaných HIV. Zatímco úsilí o prevenci nových infekcí HIV postupně vykazuje známky zlepšení, nesměřujeme ke splnění cílů 90-90-90 do nejzazšího termínu v roce 2020," prohlásila regionální ředitelka WHO Zsuzsanna Jakabová.

Takzvané cíle 90-90-90 pocházejí z roku 2014, kdy agentura OSN pro boj s AIDS (UNAIDS) a partnerské organizace vytyčily cíl diagnostikovat 90 procent všech HIV pozitivních lidí, poskytnout léčbu 90 procentům všech osob s touto diagnózou a dosáhnout do roku 2020 potlačení viru u 90 procent léčených pacientů.

Sedmdesát procent nových výskytů viru HIV se objevilo mezi muži. Například ve východní části Evropy bylo 59 procent nových případů evidováno mezi homosexuálními muži.

Jakabová vyzvala vlády, ministry zdravotnictví a další politiky k odhodlanějšímu přebírání odpovědnosti. Podle ní je kromě jiného třeba moudře investovat do prevence, testování a léčby.

Dohromady žijí v Evropě zhruba dva miliony lidí s virem HIV, který způsobuje syndrom získaného selhání imunity (AIDS).

V České republice se podle aktuálních statistik Státního zdravotního ústavu (SZÚ) růst počtu nových případů HIV pozitivních zřejmě zastavil. Ke konci října jich bylo 180, loni 254 za celý rok.

Vir HIV napadá lymfocyty v krvi a ve střevě, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení zhruba do šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale znovu ubývají, což může trvat i osm let. Po nich obvykle nemoc AIDS propuká. Bez léčby nemocní do několika let umírají.