Když se člověk zamyslí a zkusí si tipnout, který stát je nejnebezpečnější na světě, nejspíš si představí nějakou zemi v Africe nebo Asii, například tu, kde operují teroristické organizace či vládne krutý diktátor. Málokoho ale na první dobrou napadne Venezuela v Latinské Americe.

A přesto je právě Venezuela státem, kde pouhých 17 procent obyvatel uvedlo, že se cítí bezpečně v noci na ulici a jen čtvrtina populace důvěřuje policii. Skoro polovina Venezuelanů pak prohlásila, že je v minulém roce někdo okradl. Pravděpodobnost, že se stanete obětí zloděje, je vyšší pouze ve třech zemích: v Afghánistánu, v Ugandě a v Jižním Súdánu. 

Téměř každý čtvrtý člověk ve Venezuele nahlásil přepadení nebo obtěžování. Jedná se o nejvyšší procento napříč celým světem. Tento drasticky nízký pocit bezpečí odráží zhoršující se situaci v zemi, které hrozí ekonomický kolaps.

Tyto informace vyplývají z výsledků průzkumu americké analytické společnosti Gallup o bezpečnosti na místech, ve kterých žijeme. Gallup se opírá o dotazníky, ve kterých zkoumal osobní pocity dotazovaných, především pak vnímání bezpečnosti, zločinnosti a dodržování zákonů v jejich komunitách.

Společnost zároveň hodnotí hospodářský a sociální rozvoj jednotlivých států, který může být úzce spjatý s kriminalitou a jejím potíráním. Tento vztah ilustruje, jak může vysoká míra zločinnosti potlačit sociální soudržnost a negativně ovlivnit ekonomiku.

Společnost Gallup vyzpovídala celkem 148 tisíc lidí ve více než 140 zemích světa. Všichni odpovídali na čtyři otázky: zda mají důvěru v místní policejní síly, jestli se cítí v noci na ulici bezpečně, zda byl jim nebo členům jejich domácnosti v uplynulých 12 měsících odcizen nějaký majetek a jestli je v posledním roce někdo přepadl či obtěžoval.

"Pozitivní" odpovědi na všechny čtyři dotazy jsou pak jednotlivým státům připisovány k dobru, maximální "skóre" je sto, přičemž průměr ve světě je 81. Nejlépe dopadl Singapur s 97 body, Norsko, Island a Finsko mají shodně 93 a Uzbekistán s Hongkongem 91 bodů. Venezuela se 44 body je již podruhé za sebou nejnebezpečnějším státem světa.

Česko skončilo nadprůměrně, v žebříčku je na 32. pozici, obdrželo 84 bodů. Umístilo se tak mimo jiné před Novým Zélandem, Slovenskem nebo Polskem, lepší ohodnocení má ale třeba Jordánsko nebo Myanmar.

Průzkum dále ukazuje, že více než dvě třetiny lidí po celém světě mají důvěru v místní policii a nebojí se chodit v noci po městě. Jeden z osmi dotázaných říká, že byl za poslední rok okraden, a pět procent respondentů tvrdí, že byli v posledním roce napadeni nebo obtěžováni.

V chudších oblastech Latinské Ameriky a Karibiku věří policii méně než polovina obyvatel. Číslo to není náhodné vzhledem k tamním chabým výsledkům boje proti kriminalitě.

Naopak nejlépe jsou na tom Spojené státy a Kanada. Místní policie se těší důvěře 82 procent respondentů.

Nejbezpečněji se cítí obyvatelé Singapuru. Výsledky v této zemi ostře kontrastují s Venezuelou, naprostá většina lidí (94 procent) nemá strach se v nočních hodinách pohybovat po ulicích. V tomto ohledu následuje Norsko, Island a Finsko. 

Podle odhadů Organizace spojených národů opustilo Venezuelu od roku 2014 už 1,5 milionu obyvatel kvůli ekonomické a politické krizi. Vypadá to, že nehledě na to, kam jejich cesty směřovaly, budou ve větším bezpečí než ve své rodné zemi.