Ve věku 91 let v pondělí v Británii zemřel polský vědec Zygmunt Bauman, považovaný za jednoho z největších sociologů 20. století. Podle polských médií o tom informovala jeho životní družka Aleksandra Kaniaová. Bauman, který měl blízký vztah k českým akademickým kruhům, proslul mimo jiné esejí o konzumní společnosti či teorií takzvané tekuté modernity.

"Drazí, Zygmunt odplynul do tekuté věčnosti dnes 9. ledna 2017. Rozloučila jsem se s ním v domě v Leedsu v nejbližším rodinném kruhu," sdělila médiím Kaniaová v narážce na zřejmě nejznámější Baumanův sociologický koncept "tekuté modernity". Ten označoval současnou společnost jako velmi proměnlivou, globalizovanou, kladoucí velký důraz na individualitu a konzum, v níž se "rozpustily" základy dřívější společnosti a lidi přivádí do nejistoty stále se měnící svět.

"V tekutě moderním životě neexistují žádná pevná pouta, a pokud si je dočasně vytváříme, musí být jen volná, aby mohla být za změněných okolností opět rozvázána, co nejrychleji a co nejsnáze," psal Bauman ve svém díle.

Bauman pocházel z polské židovské rodiny. Během války uprchl do tehdejšího Sovětského svazu a po pádu nacistického Německa byl jedním z nejaktivnějších analytiků vlivu holokaustu na soudobou společnost.

Do své rodné země se sice po válce vrátil, měl k ní však velmi problematický vztah. V roce 1968 přednášel sociologii a filozofii na univerzitě ve Varšavě, když jej tehdejší režim během veřejné protižidovské kampaně přinutil opustit Polsko stejně jako tisíce dalších Židů. Poté krátce působil v Izraeli, načež se usadil v Leedsu.

V Polsku se vedla debata o jeho práci pro komunistickou vojenskou organizaci bojující po válce proti domácím odpůrcům režimu. Během vůbec poslední návštěvy Polska v roce 2013 ve Vratislavi přerušila skupina nacionalistů veřejnou debatu výkřiky odsuzujícími tuto Baumanovu roli.

Mezi jeho nejznámější díla patří spis Modernita a holokaust vydaný v roce 1989 či zmíněná Tekutá modernita z roku 2000. Jeho kniha Myslet sociologicky je na řadě škol používána jako jedna ze základních učebnic této společenské vědy.

Bauman měl velmi blízko k českým univerzitám a vědeckým institucím. Sociologickému ústavu Akademie věd například věnoval svou soukromou knihovnu. V roce 2002 mu Univerzita Karlova udělila čestný doktorát mimo jiné za zásluhy o rozvoj české sociologie. Opakovaně také vystoupil na pražské mezinárodní konferenci Fórum 2000.