Největšími problémy, kterým EU čelí, jsou podle Evropanů nadále přistěhovalectví a terorismus. Lidé z nich ale mají menší obavy než na jaře. Vyplývá to z ve čtvrtek zveřejněných výsledků průzkumu Eurobarometr, který byl proveden v první polovině letošního listopadu.

Imigraci pokládalo v listopadu za největší důvod k obavám 45 procent dotázaných, na jaře to bylo o tři procentní body více. Podobně terorismus vnímalo jako největší problém 32 procent respondentů, což je v porovnání s obdobným jarním průzkumem o sedm procentních bodů méně. "Přistěhovalectví je pro EU hlavní obavou ve všech členských státech, s výjimkou Španělska a Portugalska," uvedlo ve zprávě české zastoupení Evropské komise.

Za mnohem menší problém Evropané pokládají hospodářskou situaci (20 procent), stav veřejných financí v členských státech (17 procent) a nezaměstnanost (16 procent). Trochu jiná je podle průzkumu situace v jednotlivých členských zemích, kde je za jejich největší problém pokládána nezaměstnanost (31 procent), přistěhovalectví (26 procent) a hospodářská situace (19 procent).

V souvislosti s problematikou migrace uvedlo 69 procent Evropanů, že jsou zastánci společné evropské migrační politiky. 61 procent se staví pozitivně k migraci lidí z ostatních členských států EU. "Nicméně 56 procent Evropanů se staví negativně k přistěhovalectví osob pocházejících ze zemí mimo EU," uvádí se ve zprávě.

Čtyři pětiny Evropanů (81 procent) schvalují volný pohyb občanů EU po Evropě. Podpora eura mírně vzrostla na 58 procent v celé EU a na 70 procent v eurozóně. V otázce investic v rámci EU se 56 procent Evropanů ztotožnilo s názorem, že veřejné finance by měly být využívány ke stimulaci investic soukromého sektoru na úrovni EU.

Důvěra v EU se podle průzkumu zvýšila o tři procentní body na 36 procent, čtyři pětiny Evropanů se ale k unii nadále stavěly neutrálně. Čtyři Evropané z deseti se domnívají, že jejich hlas má v EU váhu, což je takřka na úrovni nejvyšší hodnoty 42 procent z jarních průzkumů v letech 2014 a 2015. Občany EU se cítí být 67 procent Evropanů.

Standardní průzkum Eurobarometr byl proveden prostřednictvím osobních rozhovorů ve dnech 3. až 16. listopadu. V členských státech EU a kandidátských zemích bylo osloveno 32 896 osob.