Naprostá většina obyvatel planety, 92 procent, žije v místech, kde znečištění ovzduší překračuje limity stanovené Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Uvádí to zpráva, kterou v úterý podle agentury AFP zveřejnilo ženevské sídlo organizace.

"Je nutná rychlá akce proti znečištění ovzduší. Různá řešení existují, především změnou dopravních systémů, řešením pevného odpadu, používáním čistých paliv v domácnostech a používáním obnovitelných energií a snižováním emisí v průmyslu," prohlásila ředitelka odboru veřejného zdraví ve WHO Maria Neiraová.

Autoři zprávy se zaměřili na tři tisíce míst po celém světě, především na města. Dospěli k závěru, že 92 procent světové populace žije v místech, kde je příliš velké množství polétavého prachu PM2,5. Tento neviditelný prach obsahuje škodliviny jako sulfáty, nitráty a oxid uhelnatý. Proniká hluboko do plic a kardiovaskulárního systému, čímž vážně ohrožuje lidské zdraví.

Průměrný roční limit WHO, který je pro velmi malé pevné částice PM2,5 celosvětově stanoven na deset mikrogramů na metr krychlový, je zvlášť překračován ve východním Středomoří, dále v jihovýchodní Asii a v západním Tichomoří.

Znečištění ovzduší přispívá ke kardiovaskulárním onemocněním, mozkovým příhodám či rakovině plic a ve světě je podle WHO spojeno s úmrtím zhruba tří milionů lidí ročně. Na 90 procent těchto úmrtí připadá na chudé země, v oblastech jihovýchodní Asie a západního Tichomoří se to týká téměř dvou úmrtí ze tří, zdůrazňuje zpráva.

WHO vidí jako hlavní zdroje znečišťování ovzduší "neefektivní dopravní prostředky, domácí paliva, elektrárny na uhlí a průmyslové aktivity". Lidská činnost ale podle organizace není jediným zdrojem znečištění. "Pískové bouře mohou mít rovněž vliv na kvalitu ovzduší, zvláště v oblastech nedaleko pouští," uvádějí autoři zprávy.

WHO zveřejnila v květnu žebříček znečištění ovzduší, podle kterého patří Česká republika do regionu s nejlepší kvalitou ovzduší na světě. Z českých měst byly nejhůře hodnoceny Havířov a Český Těšín.

ZAHRANIČÍ NA TWITTERU

Zahraniční rubriku Hospodářských novin najdete také na Twitteru.

České ministerstvo životního prostředí loni uvedlo, že ovzduší v České republice dál nejvíce znečišťuje polétavý prach a rakovinotvorný benzo(a)pyren. V místech, která zatěžuje doprava, zejména v Praze, Brně a v Ostravě, se k nim podle úřadu přidává oxid dusičitý.

WHO je agenturou OSN pro mezinárodní koordinaci veřejného zdraví. Její hlavní úlohou je bojovat ve světě proti nemocem, zvláště pak těm infekčním. Zdraví definuje jako celkový stav fyzické, mentální a sociální pohody, nejen jako absenci nemoci. V tomto duchu WHO provádí různé kampaně, například za zvýšení konzumace zeleniny nebo naopak za snížení konzumace tabáku.