Majitel kavárny či jiného obchodu nabízejícího zdarma internet nemůže být potrestaný za to, pokud někdo přes jeho wi-fi poruší zákon. Například tím, že si nelegálně stáhne hudbu nebo film. V průlomovém rozsudku, který nyní bude okamžitě závazný pro celou EU včetně Česka, to řekl ve čtvrtek Evropský soudní dvůr v Lucemburku.

Evropští soudci rozhodovali o případu německého obchodníka Tobiase McFaddena. Společnost Sony ho zažalovala u mnichovského soudu a chtěla po něm odškodné 800 eur za porušení autorského zákona. A to proto, že kdosi přes wi-fi v McFaddenově obchodě se světelnou a zvukovou technikou nabízel nelegálně ke stažení hudební dílo, k němuž má firma Sony autorská práva.

McFadden se však od začátku hájil, že za něco takového nemůže být odpovědný. Německé soudy si při rozhodování nebyly jisté a obrátily se na Evropský soudní dvůr, který nyní dal za pravdu podnikateli. V rozsudku konstatoval, že bezplatné zpřístupnění wi-fi sítě veřejnosti pro přilákání potenciálních zákazníků ke zboží nebo službám obchodu představuje "službu informační společnosti".

ZAHRANIČÍ NA TWITTERU

Zahraniční rubriku Hospodářských novin najdete také na Twitteru.

"Nositel autorských práv se nemůže vůči tomuto poskytovateli domáhat náhrady škody na základě toho, že tato síť byla použita třetími osobami k porušení jeho práv," vysvětlují ve svém rozhodnutí evropští soudci.

Zároveň ale tvrdí, že provozovatel wi-fi by měl předcházet zneužití: například síť zabezpečit heslem a sdělit ho jen tomu, kdo uvede svou totožnost. Tak by se zamezilo anonymnímu využití sítě. "Příkaz k zabezpečení internetového připojení heslem může zajistit rovnováhu mezi právy duševního vlastnictví nositelů autorských práv na jedné straně a právy na svobodu podnikání poskytovatelů přístupu a svobodu informací uživatelů sítě na straně druhé," píší soudci.

Související