Mladí občané arabských zemí považují za nejdůležitější výzvu vzestup radikální organizace Islámský stát (IS). Podle průzkumu, který v úterý zveřejnila konzultantská firma Penn Schoen Berland, většina dotázaných považuje zajištění stability svých zemí za důležitější než demokracii.

Průzkum se prováděl mezi 3500 občany monarchií Perského zálivu a deseti dalších arabských států. Účastníci průzkumu byli ve věku od 18 do 24 let.

Tři ze čtyř oslovených znepokojuje vzestup IS, ale jenom šestina věří, že se těmto radikálům podaří naplnit cíl v podobě ustavení životaschopného chalífátu. Čtvrtina účastníků průzkumu je toho názoru, že důvodem, proč se k IS připojují mladí lidé, je hlavně nezaměstnanost.

Autoři průzkumu upozornili, že pět let po takzvaném arabském jaru většina oslovených dává přednost zajištění stability ve své zemi před demokratickými reformami, jež byly hlavními požadavky účastníků revolucí v arabských státech.

Zajištění stability chápe jako důležitější 58 procent dotázaných, zatímco šíření demokracie 28 procent lidí. Dvě třetiny účastníků ankety si ale přejí, aby politici zlepšili situaci na poli osobní svobody a lidských práv.

"V roce 2016 si jenom 32 procent mladých Arabů myslí, že situace v arabském světě se po revolucích zlepšila, zatímco v roce 2012 si to myslelo 72 procent lidí," tvrdí autoři průzkumu.

Vztahy mezi většinovými sunnity a menšinovými šíity v muslimské komunitě vnímá jako zhoršující se v minulých pěti letech až 47 procent mladých Arabů.