Evropská komise se rozhodla poslat Česko k Soudnímu dvoru Evropské unie (ESD) i kvůli tomu, že Praha nezapracovala unijní směrnice k bezpečnosti železnic a k registru podnikatelů v silniční dopravě. Uvedl to tiskový odbor komise. Bruselská exekutiva rovněž posílá Českou republiku k soudu za nezapracování směrnice k řešením případných problémů bank, jak komise oznámila ve čtvrtek. U každého případu hrozí Česku nejspíš vysoká pokuta. Česko už ale podle diplomatů ve všech třech bodech podniká potřebné kroky, a spory by tak neměly mít faktické následky. To ve čtvrtek potvrdilo i ministerstvo dopravy.

Směrnice k bezpečnosti železnic vyžaduje například od členských států, aby vytvořily nezávislý orgán pro vyšetřování nehod a aby definovaly společné principy řízení a kontroly bezpečnosti železnice. Podle komise to ale Česká republika plně nerealizovala.

Především české zákony nezaručují, že nový inspekční orgán zahájí vyšetřování nejpozději do týdne po obdržení zprávy o nehodě a že závěrečné vyšetřovací zprávy obdrží všechny zúčastněné strany. Komise začala ohledně směrnice řízení s Českou republikou v roce 2013.

Před dvěma měsíci Prahu opět upozornila, že pravidla podle směrnice k železniční inspekci a bezpečnosti měla v zemi platit od dubna 2006, a vyzvala Česko k přijetí příslušných zákonných opatření. Podle komise ale Praha zatím nereagovala uspokojivým způsobem.

Všechny požadavky týkající se vyšetřování nehod na železnici řeší novela zákona o drahách, která je v současnosti v Poslanecké sněmovně, řekl mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Podobně registr dopravců funguje v tuto dobu ve zkušebním provozu, dodal mluvčí s tím, že věří, že Evropská komise tento posun zaznamená a řízení postupně uzavře.

Česká republika se podle komise prohřešila vůči unijní legislativě i u směrnice k propojení registrů v silniční dopravě s cílem zajistit jednotná kritéria pro možnost stát se provozovatelem silniční přepravy a podnikat v dopravě. Směrnice, která podle komise zvyšuje bezpečnost na silnicích v Evropě, měla být do českého právního systému zapracována do 31. prosince 2012.

Registr v České republice je teprve ve zkušebním provozu. Zpoždění je důsledkem nutnosti opakovat zrušené výběrové řízení.

Komise ve čtvrtek také sdělila, že Česko přes urgence dosud nezapracovalo směrnice, kterými unie reagovala na nedávnou finanční krizi s cílem učinit bankovní systém bezpečnější a zdravější. Nová pravidla dávají úřadům členských zemí nástroje a pravomoci ke zmírnění a řešení těžkostí či selhání bank a velkých investičních společností. Směrnice měla být zapracována do konce loňského roku.

České ministerstvo financí už příslušný návrh zákona poslalo do parlamentu, kde má norma za sebou první čtení. Je předpoklad, že bude přijata ještě letos.

Související