Čínské úřady nařídily evakuaci prostoru tří kilometrů od dějiště středeční exploze v průmyslové zóně východočínského přístavu Tchien-ťin. Na místě byly nalezeny vysoce toxické látky nebezpečné lidskému zdraví, mezi nimi kyanid sodný, bílý krystalický prášek, ze kterého za určitých podmínek vzniká jedovatý kyanovodík. Jeho přítomnost poprvé přiznala policie. Na místě se ozvalo sedm dalších výbuchů a vzplálo několik aut.

Vzhledem k tomu, že se stočil vítr, upozornily úřady na nebezpečí inhalace toxickými látkami. Nařídily evakuaci školy, která sloužila pro už evakuované lidi, a doporučily lidem, aby chodily s rouškami a v oblečení s dlouhými nohavicemi.

Při nadechnutí nebo požití způsobuje kyanid sodný smrt. Podle BBC bylo na místě 700 tun této toxické látky, která byla uskladněna v dřevěných bednách nebo železných sudech. Kyanid sodný se používá v důlním průmyslu při získávání čistých kovů, jako je zlato.

Čínské úřady přiznaly, že na místě byly také zásoby karbidu vápenatého, dusičnanu draselného a dusičnanu amonného, které jsou potenciálně explozivní. Karbid vápenatý v reakci s vodou uvolňuje výbušný acetylen. Navíc z něj vzniká leptavý hydroxid vápenatý, například při kontaktu s vlhkou pokožkou těla.

Dusičnan draselný a dusičnan amonný se používají jako hnojiva, ale kvůli svým vlastnostem také jako součást pyrotechniky a dalších výbušnin. Dusičnan draselný je silné oxidační činidlo a dusičnan amonný se rozkládá explozivně při zahřátí.

Čína je největší odběratel a producent vysoce nebezpečných chemikálií, řekl BBC náměstek ředitele průmyslové analytické firmy IHS Chemical Paul Pang.

Experti se shodují, že největším nebezpečím v případě Tchien-ťinu je přítomnost kyanidu sodného, který kontaktu s dalšími kyselinami vylučuje kyanovodík. Ten může zamořit životní prostředí do velké vzdálenosti. Obyvatelstvu se doporučuje pít jedině balenou vodu.

Pang upozornil, že ačkoli se Čína hlásí k mezinárodním předpisům o skladování, produkci a přepravě nebezpečných látek, v praxi není vždy možné tato pravidla dodržet. "Ne všichni lidé pracující v čínských průmyslových objektech mají dostatečný výcvik v tom, jak s nebezpečným materiálem zacházet," řekl.

Podle čínských standardů musí být nebezpečné látky skladovány aspoň kilometr od obydlených budov a dopravní sítě. V případě skladu v Tchien-ťinu však byly uvnitř tohoto kilometrového pásma tři obydlené oblasti. Pang také upozornil, že je vysoce nezodpovědné skladovat na jednom místě 700 tun kyanidu sodného.