V Německu žije rekordní počet lidí přistěhovaleckého původu. Podle nejnovějšího zjištění statistického úřadu dosáhl loni počet přistěhovalců 10,9 milionu a tvoří už osminu obyvatel země. Velká část imigrantů má vysokoškolské vzdělání.

Za poslední tři roky vzrostl počet přistěhovalců v Německu o milion. Ve stejném období počet rodilých Němců o 885 tisíc klesl. Údaje statistického úřadu tak potvrzují dlouhodobé varování německých zaměstnavatelských svazů, že bez imigrace bude země v dohledné době čelit problému s nedostatkem pracovních sil a může ztratit konkurenceschopnost vůči ostatním velkým ekonomikám.

Tři pětiny přistěhovalců v posledních třech letech přišly do Německa ze středoevropských a východoevropských zemí Evropské unie. Nejpočetnější imigrační skupinu tvoří Poláci, kterých se v tomto období do Německa přistěhovalo 180 tisíc, na druhém místě jsou Rumuni se 110 tisíc přistěhovalci. S ohledem na hospodářskou krizi v jižní Evropě vzrostl i počet imigrantů z Itálie, kterých do Německa přišlo 55 tisíc.

Přistěhovalce do Německa v současnosti stejně jako v předchozích desetiletích láká zejména možnost dobře ohodnocené práce. Významným důvodem pro přestěhování je ale i spojování rodin, tedy situace, kdy se za člověkem pracujícím v Německu přistěhují i ostatní členové jeho rodiny.

Údaje statistického úřadu rovněž ukazují, že do Německa přicházejí hlavně vzdělaní lidé. Mezi lidmi přistěhovaleckého původu jich má 44 procent vysokoškolské vzdělání. V celé německé společnosti je podíl vysokoškolsky vzdělaných 24 procent. Příliv vysokoškoláků začal až po sjednocení Německa v roce 1990, protože ještě v tom roce bylo mezi imigranty jen 18 procent lidí s vysokoškolským vzděláním.

Přestože má Německo dlouhou zkušenost s imigrací, v zemi v současnosti sílí nálady proti přistěhovalcům. Vyvolala je vlna imigrantů ze zemí západního Balkánu a severní Afriky, která Německo v posledních dvou letech zasáhla. Podle Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF) požádalo od začátku letošního roku o azyl v Německu 258 tisíc lidí a za celý rok to bude přinejmenším půl milionu. Loni bylo žadatelů o azyl 202 tisíc, o 60 procent více než v předchozím roce.