Miliony Severokorejců trpí chronickým nedostatkem potravin, léků i zdravotní péče. Nejhůře jsou na tom děti, které je potřebují ke svému mentálnímu i fyzickému vývoji.

Podle tiskových agentur na to v úterý upozorňuje ve své zprávě OSN. Zdůrazňuje rovněž, že nejsou vidět známky zlepšení ekonomické situace, k čemuž by bylo zapotřebí hlubokých reforem.

Téměř třetina dětí mladších pěti let trpí křivicí, především na venkově. Chybějí tam potraviny, ale velké oblasti jsou také sužovány průjmovými onemocněními kvůli nedostatku čisté vody, hygienických zařízení i elektrické energie, což všechno vede ke zvýšené úmrtnosti dětí.

Nemocnice jsou čisté, ale nemají vybavení - jen málokterá má tekoucí vodu a je napojena na elektrickou síť. Léky a další zdravotní materiál je dodáván ve velmi omezeném množství, uvádí OSN v dokumentu o humanitární situaci v KLDR.

"Viděl jsem děti... které by se měly posadit, ale nesedaly si, stěží byly schopné udržet dětskou lahvičku," popsal koordinátor OSN pro Severní Koreu Jerome Sauvage situaci v oblastech, kam se návštěvníci ze zahraničí obvykle nedostanou. Těm je ukazována relativně prosperující metropole.

Zpráva dokládá neschopnost stalinistického režimu nakrmit své obyvatelstvo. Současně podporuje hlasy, které kritizují severokorejskou vládu, že finance utrácí na budování armády místo na zabezpečení potravinových zásob, testuje rakety a pokračuje v jaderném zbrojním programu.

OSN vyzvala dárce k zajištění 198 milionů dolarů pro letošní rok hlavně na potravinovou pomoc. Mnozí dárci ale podle AP pochybují, že se pomoc dostane skutečně k potřebným, a jsou přesvědčeni, že ji vláda místo toho poskytne milionové armádě, respektive si ji bude užívat sama.

KLDR zažila hladomor v důsledku sucha už v 90. letech minulého století.

Z předpokládaných 24 milionů obyvatel dvě třetiny závisejí na potravinových přídělech, které dostávají dvakrát měsíčně. Sama KLDR poprvé po dlouhých letech připustila, že má nedostatek potravin.

Ovšem vyzvala vlastní rolníky, aby situaci zlepšili. Tu může letos zhoršit i hrozící katastrofální sucho a nedostatek dešťových srážek na jaře v některých oblastech. Podle AP jeden rolník řekl, že nepamatuje takové sucho za více než třicet let farmaření.

Odlesněné oblasti pak navíc trpí záplavami a sesuvy půdy, které ještě více ohrožují obyvatelstvo.

Příděly potravin zahrnují ječmen, kukuřici nebo rýži, a to pokud mají obyvatelé štěstí. Mnohé děti ale rostou, aniž se jim dostane proteinů, upozornil Sauvage. Podvýživa zasahující celou generaci může mít negativní vliv na fyzický růst, poznávací schopnosti i schopnost se učit.

Podle AP ale nic nenasvědčuje tomu, že by vláda, v jejímž čele nedávno stanul třetí z komunistické dynastie Kim Čong-un, podnikla reformy potřebné pro ekonomický růst, zdůrazňuje OSN.