Urychlení oteplování ovzduší vytváří vážný stres pro horské rostliny na evropském kontinentu a nutí je přesouvat se do vyšších poloh.

Tato migrace vede k omezení rozmanitosti druhů, uvádějí autoři studie, která byla v pátek uveřejněna v americkém odborném časopise Science.

Vědci se ve své práci opírají o podrobný seznam flóry na 66 horských vrcholcích od severu Evropy až po Středomoří.

Mezinárodní skupina odborníků koordinovaná rakouskou akademií věd a vídeňskou univerzitou sestavila mapu všech druhů rostlin, které se vyskytovaly na každém zkoumaném místě v roce 2001 a 2008. Pro hodnocení používala vždy stejná kritéria a procedury.

"Naše výsledky ukazují pokles druhů rostlin v oblastech kolem Středomoří, což je znepokojivé, protože v těchto horách nacházíme jedinečnou flóru a většina těchto druhů se nevyskytuje nikde jinde na naší planetě," řekl jeden z koordinátorů projektu Harald Pauli.

Středomoří v ohrožení

Rostlinné druhy mizí více z nižších vrcholů, kde rostliny častěji postrádají vláhu, než v nejvyšších plochách, které zůstávají delší dobu zasněžené.

Horské oblasti v nižších polohách zažívají v létě období sucha, zatímco ve vyšších polohách sníh, který napadne v zimě a počátkem jara, v létě taje, což je důležité pro to, aby rostliny měly vodu během suchého období.

Zvýšení počtu druhů bylo pozorováno jen v horách na severu Evropy a v jejím centru. Naopak téměř ve všech horských oblastech kolem Středozemního moře počet druhů rostlin zůstává stejný, anebo se snižuje.

"Dopad klimatických změn a zvyšování teploty v kombinaci s rostoucím suchem bude pravděpodobně stále více ohrožovat flóru v horách této oblasti evropského kontinentu, ale také ve zbytku světa," uvádějí autoři studie.