Odborníci do ochranného obalu reaktoru zavedli sondu vybavenou minikamerou, teploměrem, dozimetrem a měřidlem úrovně vody. Podobný průzkum se od tragického loňského zemětřesení a následné přívalové vlně tsunami uskutečnil podruhé. Komplex čeká postupné rozebrání, což potrvá zhruba několik desetiletí.

Odborníky straší stav dalších dvou reaktorů

Reaktory jedna a tři, ve kterých se podobně jako ve dvojce roztavila většina palivových tyčí, mohou být dokonce v ještě horším stavu. Druhý blok je totiž prozatím jediným, který byli odborníci schopni blíže prozkoumat.

Úterní sondáž pomocí průmyslového endoskopu zjistila, že úroveň radiace je v reaktoru až desetkrát vyšší, než je smrtelná dávka. Již dříve provozovatel zařízení uvedl, že více než polovina palivových tyčí se protavila jádrem na podlahu primárního ochranného obalu.

Roztavené tyče pravděpodobně mohou za nebezpečně vysokou úroveň radiace v reaktoru až 70 sievertů za hodinu. Toto číslo převyšuje nejvyšší úroveň deset sievertů za hodinu, která byla naměřena loni u sdíleného odpadního potrubí reaktorů jedna a dva. Úroveň radiace je podle představitelů tak vysoká, že endoskop by v takových podmínkách fungoval jen 14 hodin.

Průzkum rovněž ukázal, že v ochranné nádobě jádra reaktoru je jen 60 centimetrů chladící vody. To je znatelný úbytek oproti deseti metrům, o kterých v prosinci informovala japonská vláda, když označila elektrárnu za stabilizovanou. Experti proto nadále pumpují do reaktoru vodu.

Ze záběrů videokamery je patrné, že voda v reaktoru obsahuje tmavě žluté usazeniny. Předpokládá se, že to je rez, opadaná barva nebo prachové částice.

Fukušima hlásí další únik. Tentokrát vyteklo 45 kubíků radioaktivní vody - čtěte ZDE

Lednový průzkum hladinu vody vůbec nedokázal určit, poskytl jen snímky s vodní párou, neidentifikovatelnými částmi a zkorodovaným kovovým zařízením, které poškodila radiace, horko a vlhkost. Určení úrovně vody je důležité, aby odborníci mohli lokalizovat poškozená místa, kterými radioaktivní voda uniká.

Představitelé elektrárny označili současný stav hladiny za značně nižší, než se odhadovalo. Odhady byly založeny na údajích, které se nyní ukázaly jako nespolehlivé. Nynější zjištění ale neovlivní status "studeného vypnutí" elektrárny, protože teplota vody je asi 50 stupňů Celsia. To je dostatečně nízká hodnota, která prý značí, že roztavené palivo je zchlazené.

Do reaktoru číslo dva mohli odborníci nahlédnout nejen díky nižší radiaci v budově, ale také díky tomu, že ochranný obal jádra je vybaven příslušným vstupem pro endoskopickou sondu.

Japonci se rok po katastrofě jádra bojí. Žádnou náhradu za něj ale nemají - čtěte ZDE

Okolí elektrárny Fukušima zůstane neobyvatelné ještě desítky let - čtěte ZDE

Skutečné podmínky v reaktorech jedna a tři, jejichž budovy poškodil výbuch vodíku, jsou stále neznámé. Podle simulací se v jedničce protavilo jádrem více paliva než ve dvojce, ale úroveň radiace je nejvyšší v trojce. Vysoká radiace v komoře reaktoru dva znamená, že tato část zařízení je pro pracovníky nepřístupná, do jiných částí budovy tohoto reaktoru ale s ochrannými oděvy na několik minut vstupovat mohou.

Loňské přírodní neštěstí v Japonsku v podobě přívalové vlny způsobilo největší jadernou katastrofu od havárie v ukrajinském Černobylu v roce 1986. Jádra tří ze šesti reaktorů elektrárny Fukušima se z velké části roztavila, když vlna tsunami vyřadila z provozu chladicí systém elektrárny. Únik radiace si vynutil evakuaci až 100 000 obyvatel.