Množství komunálního odpadu je v přepočtu na množství lidí v České republice čtvrté nejnižší z 27 zemí Evropské unie.

Podle dat, která v úterý zveřejnil Evropský statistický úřad (Eurostat), připadalo v roce 2010 na jednoho Čecha 317 kilogramů komunálního odpadu, zatímco průměr EU činil 502 kilogramů.

Zhruba 38 procent odpadu v EU skončilo na skládkách, 22 procent ve spalovnách, 25 procent bylo recyklováno a 15 procent kompostováno.

V Česku na skládkách skončilo 68 procent odpadu. Naopak jen 14 procent českého odpadu bylo recyklováno a pouhá dvě procenta kompostována.

Největší množství odpadu vytvořili na hlavu na Kypru - 760 kilogramů. Za nimi následovaly Lucembursko, Dánsko a Irsko, u nichž se množství pohybovalo mezi 600 až 700 kilogramy.

Pod 400 kilogramů bylo jen sedm zemí, přičemž ve všech případech jde o státy střední a východní Evropy, které EU rozšířily buď v roce 2004, nebo 2007. Vůbec nejméně odpadu pak připadlo na jednoho člověka v Lotyšsku - 304 kilogramů.