Papež Benedikt XVI. v nedělním velikonočním požehnání Městu a světu (Urbi et Orbi) vyzdvihl důležitost Ježíšovy oběti a vyjádřil solidaritu obyvatelům zemí sužovaných bídou, hladem, válečnými konflikty a násilím.

Především ale vyzval k ukončení konfliktů v Libyi a dalších severoafrických státech zmítaných nepokoji. Prosil o solidaritu s uprchlíky i všemi trpícími národy.

Jmenoval především národy Blízkého východu, obyvatelstvo Libye, severoafrických zemí, Pobřeží Slonoviny a Japonska.

Na závěr přednesl z balkonu svatopetrské baziliky pozdravy v desítkách jazyků, včetně češtiny a slovenštiny.

Papež vyjádřil naději, že v Libyi budou zbraně nahrazeny diplomacií a dialogem a bude umožněn přístup humanitární pomoci lidem trpícím v důsledku toho střetu.

V zemích severní Afriky a Blízkého východu musejí zejména mladí lidé usilovat o nastolení obecného dobra, aby byla přemožena chudoba a zavládla úcta k lidské osobě.

Pobřeží slonoviny potřebuje naléhavě cestu ke smíření a odpuštění, Japonsko útěchu a naději pro obyvatele postižené dramatickými následky zemětřesení.

Totéž popřál nejvyšší představitel katolické církve i dalším zemím zasaženým přírodními kalamitami přinášejícími bolest.

Velikonoční poselství je každoročně pro papeže příležitost vyjádřit znepokojení nad konflikty a popřát mír celému světu.

Papežově požehnání předcházela tradiční mše, kterou Benedikt XVI. sloužil na Svatopetrském náměstí v Římě zaplněném desetitisíci poutníků z celého světa. Dnešní Hod boží velikonoční je v křesťanském kalendáři svátkem Zmrtvýchvstání Páně, kdy se na základě biblického svědectví připomíná vzkříšení ukřižovaného Krista.

Související