Maďarská republika je odteď Maďarskem, lidský plod je chráněn už od početí, garantuje se adekvátní ochrana žen a seniorů a preambule nesoucí název Národní konfese začíná textem maďarské hymny "Bože, žehnej Maďarovi". Tak vypadá nová maďarská ústava, v pondělí schválená poslanci.

Ústava nahradí základní zákon země z roku 1949. Kvůli nacionalistickým prvkům je ale terčem kritiky doma i v zahraničí.

Nový dokument byl přijat jen hlasy konzervativní formace premiéra Viktora Orbána Fidesz, která má v zákonodárném sboru potřebnou dvoutřetinovou většinu. Platit začne od roku 2012.

Pro ústavu hlasovalo 262 poslanců, 44 bylo proti a jeden se zdržel hlasování. Socialisti a liberálové se hlasování nezúčastnili. Proti hlasovala pravicová strana Jobbik. Opozice, aktivisté i mezinárodní pozorovatelé text kritizují kvůli sporným formulacím a nacionalistickému i romantickému tónu.

Nová ústava se mimo jiné odvolává na Boha, svatoštěpánskou korunu, vlast, křesťanství, rodinu, čest a národní hrdost. Mění oficiální název země z dosavadního Maďarská republika na Maďarsko. Dokument podle kritiků komplikuje možnost měnit zákony, protože jejich novelizace bude nyní ústavně podmíněna dvoutřetinovou většinou. Za sporné je rovněž označováno omezení pravomocí Ústavního soudu.

Co například nová ústava obsahuje? Podívejte se:

- Oficiální název země se stanovuje jen jako Maďarsko (Magyarország), doposud to byla Maďarská republika (Magyar Köztársaság). Maďarština nemá rozdíl mezi slovy "maďarský" a "uherský" (magyar), takže název Maďarsko a Uhersko nebo Uhry (Magyarország) v maďarštině splývá. Jako mnohonárodnostní stát s maďarskou hegemonií Uhry existovaly do roku 1918.

- Maďarsko nese odpovědnost za osudy zahraničních Maďarů. Odhaduje se, že mimo desetimilionové Maďarsko žije v zahraničí asi pět milionů Maďarů.

- Preambule nese název Národní konfese a odvolává se na zakladatele uherského království svatého Štěpána, na Boha a vlast. Opozice a nezávislí pozorovatelé označují tón tohoto textu za sentimentální a nacionalistický.

- Národní konfese začíná textem maďarské hymny "Bože, žehnej Maďarovi".

- "Jsme hrdí, že náš král, svatý Štěpán, před 1000 lety vystavěl na pevných základech maďarský stát," je další citát z konfese.

- Státní měnou zůstává forint, ačkoli současná vláda předpokládá přijetí eura (v takovém případě bude nutná změna ústavy).

- Pasáž o ochraně rodiny a manželství.

- Pojem manželství je vysvětlen jako svazek mezi mužem a ženou, ústava tak nepředpokládá homosexuální manželství.

- Lidský plod je chráněn od početí, což může být vykládáno protiinterrupčně.

- Důchodový věk pro neústavní soudce bude snížen o osm let na 62 let. Podle soudců to přinese problémy do už tak váznoucího justičního systému.

- Počet ústavních soudců se zvýší o čtyři na patnáct.

- Omezují se pravomoci Ústavního soudu. Ten by již neměl posuzovat zákony s dopadem na státní rozpočet.

- Státní dluh země nesmí překročit 50 procent HDP. Pokud státní dluh nad 50 procent HDP vzroste, získá Ústavní soud právo posuzovat fiskální a daňové záležitosti.

- Soudy mohou vynášet rozsudky doživotního odnětí svobody bez možnosti podmínečného propuštění.

- Uznává se právo na sebeobranu a na ochranu majetku.

- Referendum o ústavě se nepředpokládá. Ústava obecně zakazuje konání referenda o ústavních změnách.

- Pro schválení řady zákonů je vyžadována dvoutřetinová většina, což podle kritiků znesnadní budoucím vládám tyto zákony měnit.

- Již se nepočítá se závaznými petičními občanskými iniciativami. V nahrazované ústavě doposud platilo, že po 50 tisících získaných podpisech se parlament věcí musel zabývat.

- Nově je stanovena padesátiprocentní účast oprávněných voličů pro platnost referenda.

- Pasáž o obecné odpovědnosti za udržitelný rozvoj.

- Garantují se zákony, důstojnost, základní svobody, ochrana práce, ochrana budoucnosti pro děti, adekvátní ochrana žen a seniorů.

- Zvláštní ochranu státu a obyvatel země získají vedle orné půdy a vodních zdrojů také lesy a původní flóra a fauna.

Z návrhu ústavy zákonodárci mimo jiné vyškrtli:

- Váha volebních hlasů voličů s dětmi měla být větší oproti bezdětným voličům, rodiče by tak mohli získat právo volit za nezletilé potomky.

- Jako územně-správní jednotky by byl zavedeny komitáty (vármegye), které byly používány za dob Uherska.

Zajímavosti:

- Prezident Pál Schmitt ji plánuje podepsat 25. dubna, tedy v den výročí drtivého vítězství Svazu mladých demokratů (Fidesz) Viktora Orbána v parlamentních volbách z roku 2010.

- Část ústavy byla napsána na tabletu iPad, podle Budapešti jako vůbec první na světě. Maďarský europoslanec József Szájer na svém blogu uvedl, že část návrhu textu vznikl na jeho iPadu cestou mezi Bruselem a Štrasburkem.

- Nová ústava byla schválena v době maďarského předsednictví Evropské unie.

- Opoziční strany kromě krajně pravicového Hnutí za lepší Maďarsko (Jobbik) přípravu nové ústavy bojkotovaly.

- List The Economist se jí na počátku dubna věnoval v článku s titulkem Guláš. "Dokument je směskou historie a moderny," poznamenal The Economist s odkazem na zmínky o křesťanství, koruně a sounáležitosti všech Maďarů. Problémem pro Orbána je prý to, že ústava by měla být výsledkem práce všech stran, aby dokument získal větší legitimitu.