V příštích 40 letech budou mít ženy taková práva a postavení, o jakých se jim dosud ani nesnilo, přistěhovalectví muslimů na Západ výrazně vzroste a chodit do práce do úřadů pozbude na aktuálnosti.

O světě podle představ amerického futurologa Alvina Tofflera píše agentura AFP.

Zelenina z vlastních zdrojů

Jižní Afrika bude dávat na odiv trvalý ekonomický růst, zatímco Blízký východ bude propletencem náboženství a náboženských a etnických hnutí, tvrdí studie, kterou zpracoval konzultační tým Toffler Associates. Dal ho dohromady jeden z nejuznávanějších amerických intelektuálů a prominentní světový futurolog Alvin Toffler, autor bestselleru Šok z budoucnosti ze 70. let.

V té době Toffler prognózoval, že věda a technika se budou rozvíjet tak rychle, že většina lidí nebude schopna strávit příliv informací a bude se snažit uniknout reálnému světu. Některé z jeho předpovědí se skutečně potvrdily, především rychlost přenosu informací, nástup sňatků homosexuálů nebo zrychlení rytmu přírodních katastrof.

Pro příští čtyři desetiletí Tofflerovo sdružení předvídá, že stále více lidí bude tlačeno k tomu, aby si opatřovali vlastní zeleninu a produkovali vlastní potraviny, aby byli stále méně závislí na velkých producentech a distributorech.

Postuhlovodíkový svět

Vysokorychlostní internet se stane běžnou a nezbytnou normou a videokonference se rozšíří natolik, že umožní zaměstnancům, aby už nechodili do úřadů a pracovali doma v kterémkoli místě na světě.

Jen hrstka zemí, hlavně Severní Korea a Írán, bude ještě považována za nespolehlivé a zločinecké.

Čína potvrdí svou pozici hlavní světové hospodářské mocnosti, sblíží se s Brazílií a Indií, aby měla vliv na světové směnné relace, a s Venezuelou a některými africkými zeměmi z důvodů zajištění zásobování energií.

Spojené státy budou záviset na Číně, aby si mohly obstarávat sedm druhů vzácných kovů, jež jsou nezbytné pro výrobu takového zboží, jako budou větrné motory, hybridní automobily, radary a zbraně.

Rozvoj alternativních forem energie způsobí, že se vytvoří skupina prohrávajících zemí v "postuhlovodíkovém světě". Mezi ně bude patřit Saúdská Arábie, Írán, Irák a další země Perského zálivu, ale také Rusko a Venezuela, tvrdí zpráva.

Křesťanství se bude rozšiřovat na jih světa, zatímco muslimové budou ve stále větším počtu směřovat do západních zemí.

Stárnoucí lidstvo

Klimatické změny přinesou konflikty a tání vrcholů ledovců odhalí nové bohatství ropy a nerostů. Stoupání vodních hladin povede k masivním přesunům populace podél pobřeží.

Moskva v roce 2010? Bez alkoholu a plná limuzín, předpovídal sovětský futorolog - čtěte ZDE

Stárnutí obyvatelstva si vyžádá zečtyřnásobení nákladů na péči o nejstarší lidi a dnešní americké systémy pojištění ve stáří už nebudou existovat. "Nevíme, co je nahradí, ale bude existovat zcela rozdílný typ společnosti s odlišnými potřebami," tvrdí Deborah Westphalová z vedení Tofflerovy společnosti.

Ženy budou zaujímat důležitá místa v takové míře jako nikdy v minulosti.

Rychlost přenosu informací bude tak velká, že přenese svět do prostoru, kde se měřící jednotkou obsahu stane petabyte, jež svou informační hodnotou značně převýší dnes maximálně používaný gigabyte, tvrdí futurologická společnost předního amerického vědce.