V Bangkoku v pondělí začalo čtvrté kolo rozhovorů OSN o změnách klimatu. Potrvá 12 dní a má připravit prosincovou kodaňskou konferenci, na níž má být uzavřena dohoda o snižování emisí. Minulá jednání se konala v srpnu v Bonnu, ale velký pokrok nepřinesla.

Bangkocké kolo, po němž bude ještě v listopadu následovat konference v Barceloně, zahájil thajský premiér Apchisit Vedžadžíva. Vyslovil se sice pro rychlé řešení klimatických změn, ale zároveň hájil zájmy Thajska a dalších rozvojových zemí. Přijatá opatření podle něj nesmějí ohrozit rozvoj slabších ekonomik ani boj jejich vlád proti chudobě.

Při zahájení bangkockých jednání vystoupila i výkonná tajemnice Hospodářské a sociální komise OSN pro Asii a Tichomoří Noeleen Heyzerová. Shrnula výsledky klimatického summitu OSN, jehož se minulý týden zúčastnilo 100 státníků. Kromě jiného na něm Čína souhlasila s tím, že do roku 2020 omezí emise škodlivých plynů a bude využívat i obnovitelné zdroje energie. Japonsko slíbilo, že v tomtéž termínu sníží emise o čtvrtinu ve srovnání s rokem 1990.

Bangkockého setkání se účastní 2500 delegátů ze 180 zemí. Pokusí se zredukování příliš obsáhlého návrhu dohody připravované pro Kodaň. Tento dokument má zatím 200 stránek. Dalším cílem je sblížit pozice rozvinutých a rozvíjejících se ekonomik na téma ochrany klimatu. Účastníci se také pokusí sjednotit stanoviska k tématu mýcení lesů a sdílení ekologicky šetrné technologie.

Dokument, který by měl být podepsán v prosinci v Kodani, má navázat na Kjótský protokol o snižování vypouštění skleníkových plynů, který platí do roku 2012. V něm se některé průmyslové země zavázaly omezit emise ve srovnání s rokem 1990 o pět procent. Česká republika Kjótský protokol ratifikovala v roce 2001.

Související