Bylo by lepší, kdyby Berlínská zeď zůstala stát a Německo bylo i nadále bylo rozdělené na dvě země. Podle průzkumu týdeníku Stern tento názor sdílí patnáct procent Němců.

Více než polovina našich západních sousedů si navíc myslí, že by bylo vhodné zrušit takzvaný solidární zákon. Ten ukládá obyvatelům bývalé západní části země přispívat na rozvoj bývalého Východního Německa.

Názor, že znovusjednocení země bylo chybou, má více zastánců v bývalém Západním Německu, kde ho podporuje šestnáct procent dotázaných. V bývalé komunistické části země si totéž přeje jen asi desetina lidí.

Nejvíce po zdi, která symbolizovala rozdělení Evropy v dobách studené války, teskní lidé s učňovským vzděláním (asi čtvrtina z nich) a voliči postkomunistické strany Levice (každý pátý její přívrženec).


Z průzkumu Sternu dále vyplynulo, že polovina Němců si přeje, aby v bývalém NDR byly zvýšeny důchody a osmnáct procent by chtělo zavést pro východní části země daňové úlevy. 38 procent Němců si také myslí, že by bylo vhodné zanechat zkoumání spisů Stasi.

Průzkum byl proveden 9.-10. září na vzorku asi tisícovky obyvatel.