Žijeme ve vyspělé části světa, přístup ke vzdělání, zejména co se týče některých národnostních menšin tomu ale mnohdy neodpovídá. Takový je závěr zprávy, kterou tento týden zveřejnila nevládní organizace MRG (Práva národnostních menšin).

Podle ní je vzdělání nejméně dostupné romským dětem. Ty se podle dokumentu buď tísní v přeplněných školách s nedostatečně kvalitní výukou, případně jsou umisťováni do speciálních zařízení, které mají nízké standardy výuky.

To je podle organizace případ České republiky, ale i Maďarska, Makedonie, Rumunska, Srbska a Slovenska. Zpráva ale kritizuje také Itálii, kde podle ní diskriminaci menšin ve školách podporují svými výroky a nesprávným chováním dokonce někteří politici.

Česko: Romové končí nejčastěji po střední škole

V České republice tvoří v prvních třídách klasických základních škol podle průkumů ministerstva Romové zhruba 4 procenta všech školáků.

Školy pro děti se speciálními potřebami evidují okolo jedné třetiny romských žáků. Naopak neromských dětí chodilo do těchto institucí v uplynulých letech jen něco málo přes dvě procenta. 

"Pravděpodobnost toho, že romské dítě je vzděláváno ve speciálních školách je mnohem větší než u dítěte romského,"potvrzuje zpráva ministerstva školství.

Většina z romských dětí s takovým ukončeným základním vzdělání se pak ubírá na střední školy s výučným listem a jen necelé procento míří na gymnázia a střední školy ukončené maturitou.  U absolventů běžných ZŠ je to o poznání více - až 30 procent takových romských studentů má maturiční vysvědčení.

Ministerstvo školství si je podle svých slov vědomo nerovného rozložení přístupu ke vzdělání a v současné době údajně pracuje na rozšíření projektů podporující rovné příležitosti v této oblasti.