Státníci G8 se ve středu v italské Aquile dohodli na ambiciózním plánu - snížit světové emise do roku 2050 o polovinu. Rozvinuté státy teď před sebou mají klíčový úkol, přesvědčit o správnosti rozhodnutí také chudší světové partnery.

Jednání by mohlo být tvrdým oříškem, zástupci nejdůležitějších rozvojových států zvaných G5 - Brazílie, Čína, Indie, Mexiko a JAR už předem naznačili, že udržet růst globálních teplot pod dvěma stupni Celsia tak, jak to plánují vyspělé mocnosti, není v jejich silách, respektive nespadá do jejich ekonomických plánů.

Podle názorů zahraničních korespondentů povedou velmoci nejtěžší rozhovory s Indií a Čínou, které se řadí mezi největší světové znečišťovatele. Dillí už kritizovalo přijatý plán, píše BBC - podle indických představitelů jsou plány na snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050 v rozmezí od 50 až do 80 procent příliš dlouhodobé.

Domnívají se také, že by  se cíle na boj s klimatem měli vytyčit už k roku 2020, aby se veškeré ambice na snížení emisí v horizontu 40 let skutečně naplnily. Za pravdu jim dávají i vědci, kteří se nechali slyšet, že bohatý svět se měl zavázat k 20 až 50procentnímu snížení škodlivin do roku 2020.

Debata s Čínou jakožto největším znečišťovatelem ovzduší na summitu G8 byla předem zkomplikována dalšími okolnostmi, a sice odjezdem čínského prezidenta kvůli nepokojím v jeho zemi.

Na zemích G5 nyní přitom záleží budoucnost klimatického scénáře z Aquily - Fórum velkých ekonomik (MEF), které sdružuje G8 a rozvojové ekonomiky, ale zatím odmítá přistoupit na jakákoli čísla.