K těhotným ženám a dětem, které chrání zákon, přibyli nyní na Slovensku i učitelé. V zájmu zvýšení bezpečnosti jim poslanci udělili statut chráněné osoby. Agresivní žáci se mohou v budoucnu obávat pořádně vysokých trestů. Původní záměr ministra školství Jána Mikolaje (SNS) byl ale ještě velkorysejší. Chtěl, aby se pedagogové stali veřejnými činiteli.

S tím nesouhlasily některé nevládní organizace. Nelíbilo se to ani mnohým učitelům. "Je dobře, že se něco dělá proti dětské agresivitě, ačkoliv si myslím, že se to zákonem nezmění. Nevím také, proč bych měla jako veřejný činitel například zveřejňovat majetek. Nemám co skrývat, ale učitel není v takovém postavení jako například poslanec," komentovala záměr pro HN učitelka Jana Holá.

Veřejný činitel? Raději ne

"Pro učitelské povolání není postavení veřejného činitele adekvátním řešením," přiznal nakonec i ministr Mikolaj.

V plénu totiž mnozí poslanci připomínali, že učitelům nebyla svěřena veřejná moc a také to, že by se jen těžko mohly některé prohřešky pedagogů hodnotit a trestat jako zneužití postavení veřejného činitele.

Někteří odborníci také poukazovali na to, že status veřejné osoby by učitelům také zvýšil případné tresty. Rodiče některých žáků by tuto skutečnost mohli prý i zneužít.

Podle nové právní úpravy se mění i odměňování učitelů. Pokud se budou stále vzdělávat nebo vyvíjet jinou, například publikační činnost, zvýší se jim příjem. Výška příplatků bude záviset na tom, jak budou aktivní a kolik kreditů za svoji činnost získají. Počítá se se zvýšením platů maximálně o deset procent.

Hodnocení podle výkonu

Právě podle počtu těchto kreditů budou učitelé rozděleni do čtyř kariérních stupňů - začínající učitel, samostatný učitel, učitel s první atestační zkouškou a učitel se dvěma atestačními zkouškami.

Kredity se budou udělovat například i za absolvovaná školení, kurzy či přednášky.

"To se mi také zdá nespravedlivé. Běžný učitel nemůže zkostnatět. Vzdělává se průběžně - to určuje běžný život. Ne každý ale může publikovat. Je nesmyslné, abychom všichni psali nějaké příručky nebo knihy," konstatuje učitelka Jana Holá. Je přesvědčena, že žádný zákon právní vědomí žáků a rodičů nezmění.

Ministr Mikolaj je naopak přesvědčen, že statut chráněné osoby zvýší bezpečnost učitelů. Nový systém odměňování je motivující, což zvýší vzdělanostní úroveň.

Resort na tyto příplatky vyčlenil téměř devět miliard korun. Zavádění nového modelu je naplánováno do roku 2014.