Terminál čínského letiště - drak.V prosinci 1978 přijala čínská komunistická strana plán na rozsáhlé ekonomické reformy, které začaly zavádět "socialistické tržní hospodářství".

Na úkor politické svobody a lidských práv, bez ohledu na životní prostředí a za pomoci metod, které stály život mnoho lidí, Čína získala svůj ekonomický zázrak.

Čtěte více:

Čína před třiceti lety

Socialistické, centrálně plánované hospodářství se nacházelo na pokraji kolapsu. Čína patřila k nejchudším zemím světa, kde příjmy většiny z miliardy obyvatel nedosahovaly ani jednoho amerického dolaru na den.

Pouze třetina lidí byla gramotná. Lidem chyběly základní potraviny i oblečení, znali hladomor a žili v zoufalých podmínkách. Neexistoval soukromý sektor, hospodářství se orientovalo na těžký průmysl. Po téměř třiceti letech vlády Mao Ce-tunga se Čína nacházela v katastrofální situaci a patřila k nejchudším zemím světa.

Klíčové události zavádění ekonomických reforem v Číně

1976 - Umírá čínský komunistický vůdce Mao Ce-tung.
1978 - Komunistická strana definitivně potvrdila program hospodářských a politických reforem, byly zahájeny agrární reformy.
1979 - Čína a USA navázaly diplomatické styky. Byla zavedena politika jednoho dítěte a schválen zákon o joint-venture podnicích.
1980 - V Šen-čenu byla otevřena první zvláštní ekonomická zóna.
1983 - Zavedena vyrovnávací daň a daň ze zisku ve výši 55 procent, která nahrazovala fixní odvody státu.
1983-1984 - Vytvořen dvoustupňový systém bankovnictví - vznikly čtyři státní komerční banky.
1986 - Otevřena první burza cenných papírů v Šen-jangu.
1989 - Studentské a dělnické protesty na náměstí Tchien-an-men v Pekingu, které byly potlačeny brutálním zákrokem bezpečnostních složek.

Čína dnes

Tři desetiletí zavádění určitých tržních principů a politika otevírání se světu je pro čínské hospodářství dlouhodobě úspěšná. Ekonomika v posledních letech strmě roste stejně jako HDP. Čína byla loni čtvrtou největší ekonomikou světa.

Za dynamickým rozvojem stojí obnova soukromého sektoru, který profituje z nízkých nákladů na pracovní sílu. Na rozkvětu se podílí politika otevření se globální ekonomice, členství ve Světové obchodní organizaci a vysoký příliv zahraničních investic.

Prohlédněte si také další FOTOGALERIE

Ani čínskému hospodářskému zázraku se ale nevyhýbají problémy. Nedostatek energetických zdrojů, ničení životního prostředí, děravý právní systém a porušování pracovních, občanských i lidských práv.