papez_192.jpg Papež Benedikt v neděli vyzval ke světovému míru a k vyřešení krizí, které zmítají Irákem, Svatou zemí a Tibetem.

Benedikt ve svém proslovu připomněl význam Velikonoc a vzkříšení Krista a v této rovině upozornil i na humanitární tragédie ve světě. Poukázal na situaci v některých afrických regionech, jako je rozvleklý konflikt v Dárfúru a v Somálsku, zmínil se i o "těžce zkoušeném" Blízkém východu a o pokračujících válečných událostech v Iráku a také nově o napětí v Tibetu. Vyzval svět k "řešením, která zachovají všeobecné dobro a mír".

Zejména na situaci na Blízkém východu papež poukazuje dlouhodobě. 

Papež hovořil s izraelským prezidentem o míru na Blízkém východě - čtěte ZDE 

Zároveň papež tradičně pozdravil v desítkách jazyků všechny přítomné. Nedělní obřad k Božímu hodu velikonočnímu přenášela řada televizních stanic do 67 zemí světa.

Boží hod je v křesťanském kalendáři slavností Zmrtvýchvstání Páně, a je tedy největším svátkem křesťanství. Během slavnosti zmrtvýchvstání si křesťanští věřící na celém světě připomínají na základě biblického svědectví vzkříšení ukřižovaného Krista.

Velikonoční poselství je pro papeže tradiční příležitostí k zamyšlení nad stavem lidské společnosti a možností vyjádřit znepokojení nad válečnými konflikty, nad sociálními nespravedlnostmi a dalšími neduhy současného světa.

Benedikt XVI. v noci na neděli při velikonoční vigilii ve vatikánské bazilice svatého Petra pokřtil sedm dospělých věřících, mezi nimi i novináře muslimského původu. Liturgii zahájil svěcením ohně jako symbolu světla, a to i duchovního.

Sobotní bohoslužbě předcházela na Velký pátek proslulá křížová cesta se 14 zastaveními v římském Koloseu. Papež, kterému bude v dubnu již 81 let, se do poutě nezapojil, událost ale navzdory nepříznivému počasí sledoval celou z blízkého vrchu Palatina.