Ve Vídni byl dnes v podvečer pohřben jeden ze synů posledního rakousko-uherského císaře a českého krále Carl Ludwig Habsburský. Bankéř a podnikatel Carl Ludwig, který většinu života prožil v USA a Belgii, zemřel minulý měsíc v Bruselu ve věku 89 let.

Na pohřeb se do vídeňského Svatoštěpánského chrámu dostavili četní zástupci rozvětveného šlechtického rodu Habsburků v čele s nejstarším dosud žijícím synem císaře Karla I. Ottou. Přijeli i zástupci současných panovnických rodů z Belgie, Lucemburska a Lichtenštejnska. Přítomen byl i český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.

Obřad sloužil papežský nuncius v Rakousku arcibiskup Edmond Farhat. Ostatky Carla Ludwiga byly poté uloženy do kapucínské krypty, kde byla naposledy pohřbena před téměř 20 lety jeho matka, poslední císařovna Zita.

Z pěti dětí císaře Karla I. dosud žijí tři další synové - Otto (95), Felix (91) a Rudolf (88). Všichni byli na pohřbu rovněž přítomni, stejně jako čtyři děti zemřelého.

Související